Detail publikace

Souhrnná komplexní výzkumná zpráva popisující nastavení a řešení zpracování dlouhodobé prognózy produkce odpadů v ČR (Výsledek V8)

ŠOMPLÁK, R. SMEJKALOVÁ, V. ROSECKÝ, M. POPELA, P. KŮDELA, J. ERYGANOV, I. ŠRAMKOVÁ, K. PLUSKAL, J. PAVLAS, M.

Originální název

Souhrnná komplexní výzkumná zpráva popisující nastavení a řešení zpracování dlouhodobé prognózy produkce odpadů v ČR (Výsledek V8)

Anglický název

Summary research report describing the setting up and solution of processing the long-term forecast of waste production in the Czech Republic (Result V8).

Typ

souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Výsledek V8 navazuje na matematický model představený v předchozím Výsledku V7 projektu TIRSMZP719 a specifikuje některé části přístupu k prognóze produkce odpadu. Výsledek V8 je podkladem pro vývoj metodiky prognózování produkce odpadu.

Anglický abstrakt

Result V8 follows the mathematical model presented in the previous Result V7 of the TIRSMZP719 project and specifies some parts of the approach to waste production forecasting. The V8 result is the basis for the development of a waste production forecasting methodology.

Klíčová slova

produkce odpadu; prognóza; pre-processing dat; trend v datech; vyrovnávání dat

Klíčová slova v angličtině

waste production; forecast; data pre-processing; trend in data; data reconciliation

Autoři

ŠOMPLÁK, R.; SMEJKALOVÁ, V.; ROSECKÝ, M.; POPELA, P.; KŮDELA, J.; ERYGANOV, I.; ŠRAMKOVÁ, K.; PLUSKAL, J.; PAVLAS, M.

Vydáno

9. 3. 2021

Strany od

1

Strany do

68

Strany počet

68

BibTex

@misc{BUT176708,
  author="Radovan {Šomplák} and Veronika {Smejkalová} and Martin {Rosecký} and Pavel {Popela} and Jakub {Kůdela} and Ivan {Eryganov} and Kristína {Šramková} and Jaroslav {Pluskal} and Martin {Pavlas}",
  title="Souhrnná komplexní výzkumná zpráva popisující nastavení a řešení zpracování dlouhodobé prognózy produkce odpadů v ČR (Výsledek V8)",
  year="2021",
  pages="1--68",
  note="summary research report - contract. research"
}