Detail publikace

Raumplan nebo Raumform? Heinrich Kulka a architekti vídeňského školení ve východních Čechách

JACKSON, L.

Originální název

Raumplan nebo Raumform? Heinrich Kulka a architekti vídeňského školení ve východních Čechách

Anglický název

Raumplan or Raumform? Heinrich Kulka and the Architects of the Viennese Training in Eastern Bohemia

Typ

přednáška

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Přestože Heinrich Kulka zanechal během třicátých let na území českých zemí řadu realizací, východní Čechy pro něj měly zvláštní význam. Kulkova manželka, která byla v přízni s hronovskými podnikatelskými rodinami, zprostředkovala síť jejích vazeb architektovi několik zakázek: při útěku Kulkových z Rakouska v roce1938 projekt vily Rudolfa a Ilzy Holznerových v Hronově a projekt činžovního dům pro příbuzného Karla Löwenbacha v Hradci Králové. Po Kantorově vile v Jablonci, Semlerově rezidenci v Plzni či horské Teichnerově vile na Špičáku jsou to vrcholná a poslední Kulkova díla v Evropě. Přestože Heinrich Kulka vynalezl analytický pojem Raumplan, kterým se snažil vystihnout prostorové kvality a způsob navrhování architektury Adolfa Loose, můžeme se ptát, nakolik byl dogmatický pro architektonické výkony samotného Kulky a nakolik Kulka loosovské školení ve třicátých letech přizpůsobil postupující racionalizaci bydlení. V příspěvku se pokusím kriticky zhodnotit použití Raumplanu pro Kulkovy obytné stavby ve srovnání s po-loosovskou tvorbou ostatních žáků a pokračovatelů Adolfa Loose (třeba sokolovského rodáka Kurta Ungera) a ve srovnání s jinými architekty vídeňského školení činnými na královéhradecku navrhnu pro Kulkovy východočeské návrhy daleko přiléhavější pojem Raumform, zaužívaný kritikem Maxem Eislerem.

Anglický abstrakt

Although Heinrich Kulka left a number of realizations in the Czech lands during the 1930s, Eastern Bohemia was of special importance to him. Kulk's wife, who was in favor of Hronov's business families, brokered a network of her ties to the architect. After Kantor's villa in Jablonec, Semler's residence in Pilsen or the mountain Teichner's villa in Špičák, these are the top and last of Kulk's works in Europe. Although Heinrich Kulka invented the analytical term Raumplan, which sought to capture the spatial qualities and design of Adolf Loose's architecture, we may ask how dogmatic it was for Kulka's own architectural achievements and how Kulka adapted Loos's training in the 1930s to the advancing housing rationalization. In this paper, I will try to critically evaluate the use of Raumplan for Kulka's residential buildings in comparison with the Pololos work of other pupils and successors Adolf Loose (such as Sokol Unger's Sokolov native) and suggest far more appropriate for Kulka's East Bohemian designs. the term Raumform, used by the critic Max Eisler.

Klíčová slova

Heinrich Kulka; Adolf Loos; Max Eisler; Bořivoj Kriegerbeck; architektura; moderní architektura

Klíčová slova v angličtině

Heinrich Kulka; Adolf Loos; Max Eisler; Bořivoj Kriegerbeck; architecture; modern architecture

Autoři

JACKSON, L.

Vydáno

22. 10. 2021

Nakladatel

Národní památkový ústav

Místo

Metodické centrum moderní architektury NPÚ

BibTex

@misc{BUT175636,
  author="Ladislav {Jackson}",
  title="Raumplan nebo Raumform? Heinrich Kulka a architekti vídeňského školení ve východních Čechách",
  year="2021",
  publisher="Národní památkový ústav",
  address="Metodické centrum moderní architektury NPÚ",
  note="lecture"
}