Detail publikace

Využití detekce rychlých změn polarizace pro zabezpečení kritických infrastruktur

DEJDAR, P. MÜNSTER, P. HORVÁTH, T.

Originální název

Využití detekce rychlých změn polarizace pro zabezpečení kritických infrastruktur

Anglický název

Utilization of fast polarization detection to secure critical infrastructures

Typ

abstrakt

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Čím dál častěji se v dnešní době se setkáváme s nutností využití optických vláken jako senzorů, které mohou detekovat například teplotu, tlak nebo vibrace. Pro využití optických vláknových senzorů pro zabezpečení kritických infrastruktur, konkrétně k zabezpečení železničních tratí, jsou nejčastěji využívány detekce vibrací. Existuje mnoho obecných principů pro detekci vibrací, jako jsou například optovláknové interferometry, nebo detekce vibrací pomocí detekce rychlých změn polarizace.

Anglický abstrakt

Increasingly today, we encounter the need to use optical fibers as sensors that can detect, for example, temperature, pressure or vibration. Vibration detection is most often used to use optical fiber sensors to secure critical infrastructures, specifically to secure railways. There are many general principles for vibration detection, such as fiber optic interferometers or vibration detection by detecting rapid changes in polarization.

Klíčová slova

senzor; vibrace; změny stavu polarizace

Klíčová slova v angličtině

sensor; vibration; changes in the state of polarization

Autoři

DEJDAR, P.; MÜNSTER, P.; HORVÁTH, T.

Vydáno

20. 10. 2021

Nakladatel

Ústav přistrojové techniky AVČR, v.v.i. Královopolská 147, 612 64 Brno

ISBN

978-80-87441-28-2

Kniha

Sborník příspěvků multioborové konference LASER 61

Strany od

1

Strany do

2

Strany počet

2

BibTex

@misc{BUT175224,
  author="Petr {Dejdar} and Petr {Münster} and Tomáš {Horváth}",
  title="Využití detekce rychlých změn polarizace pro zabezpečení kritických infrastruktur",
  booktitle="Sborník příspěvků multioborové konference LASER 61",
  year="2021",
  pages="1--2",
  publisher="Ústav přistrojové techniky AVČR, v.v.i. Královopolská 147, 612 64 Brno",
  isbn="978-80-87441-28-2",
  note="abstract"
}