Detail publikace

„Radostný interiér“: Byt Vladimíra Kazdy v Hradci Králové od architekta Vladimíra Grégra

JACKSON, L. BÁCHOR, J.

Originální název

„Radostný interiér“: Byt Vladimíra Kazdy v Hradci Králové od architekta Vladimíra Grégra

Anglický název

"Joyful interior": Apartment of Vladimír Kazda in Hradec Králové by architect Vladimír Grégr

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Předkládaná studie se věnuje dosud nezpracovanému angažmá významného představitele československé meziválečné architektury a bytové kultury Vladimíra Grégra v Hradci Králové. Text je zaměřen na návrhy a realizaci interiéru bytu soukromého zadavatele Ing. Vladimíra Kazdy. Studie rekonstruuje přípravy realizace interiérového návrhu s využitím korespondence mezi architektem a klientem a dochovaných detailních návrhů jednotlivých nábytkových kusů a jejich skladby v interiéru. Pro interpretaci Grégrova návrhu autoři považují za podstatné seznámit čtenáře i s kulturním habitem a společenským statusem objednavatele i s detaily o výrobci, který vtiskl interiéru jeho materiální kvalitu. Cílem studie je zodpovědět otázku, v čem byl v prostředí Hradce Králové i v díle Vladimíra Grégra návrh interiéru bytu Vladimíra Kazdy jedinečný a jak se v něm odrážel vkus klienta.

Anglický abstrakt

The presented study deals with the hitherto unprocessed engagement of an important representative of Czechoslovak interwar architecture and housing culture, Vladimír Grégr, in Hradec Králové. The text is focused on the design and implementation of the interior of the apartment of the private client Ing. Vladimir Kazda. The study reconstructs the preparations for the implementation of the interior design using the correspondence between the architect and the client and the preserved detailed designs of individual furniture pieces and their composition in the interior. For the interpretation of Grégr's proposal, the authors consider it essential to acquaint the reader with the cultural habit and social status of the customer as well as with the details of the manufacturer who imprinted the material on its interior with its material quality. The aim of the study is to answer the question of how the interior design of Vladimír Kazda's apartment was unique in the environment of Hradec Králové and in the work of Vladimír Grégr, and how it reflected the client's taste.

Klíčová slova

modernismus; design interiéru; design nábytku; Vladimír Gregr; Hradec Králové; moderní architektura

Klíčová slova v angličtině

modernism; interior design; furniture design; Vladimir Gregr; Hradec Kralove; modern architecture

Autoři

JACKSON, L.; BÁCHOR, J.

Vydáno

31. 10. 2021

Nakladatel

Státní okresní archiv v Hradci Králové; Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Místo

Hradec Králové

ISSN

1214-5211

Periodikum

Královéhradecko

Ročník

12

Číslo

2021

Stát

Česká republika

Strany od

173

Strany do

190

Strany počet

18

URL

BibTex

@article{BUT172801,
  author="Ladislav {Jackson} and Jan Florentýn {Báchor}",
  title="„Radostný interiér“: Byt Vladimíra Kazdy v Hradci Králové od architekta Vladimíra Grégra",
  journal="Královéhradecko",
  year="2021",
  volume="12",
  number="2021",
  pages="173--190",
  issn="1214-5211",
  url="https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001528097&local_base=NKC"
}