Detail publikace

XRD analýza povrchových dějů probíhajících na záporné elektrodě olověného akumulátoru

SMEJKAL, J. CHLADIL, L.

Originální název

XRD analýza povrchových dějů probíhajících na záporné elektrodě olověného akumulátoru

Anglický název

XRD analysis of surface processes taking place on the negative electrode of a lead-acid battery

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Tato práce je zaměřena na pozorování změn chemického složení na povrchu záporné elektrody olověného akumulátoru. Měření bylo prováděno na tenkých elektrodách a aktivní směs byla napastována na substrát z olověného plechu. Po procesu zrání a formování byla plně nabitá záporná elektroda postupně cyklována rychlostmi 0,2 C a 0,5 C. Negativní elektroda byla analyzována v šesti stavech SOC (100 %, 80 %, 60 %, 40 %, 20 % a 0% SOC). Chemické změny vyskytujícíc se na povrchu záporné elektrody během vybíjení a nabíjení olověného akumulátoru byly měřeny pomocí rentgenového difraktometru Rigaku MiniFlex HR 600 a přítomnost jednotlivých chemických prvků na povrchu elektrody byla hodnocena Rietveldovou metodou.

Anglický abstrakt

This work is focused on the observation of changes in the chemical composition on the surface of the negative electrode of the lead-acid battery. The measurement was performed on thin electrodes and the active mixture was pasted on a lead sheet substrate. After the maturation and molding process, the fully charged negative electrode was gradually sequentially cycled at 0.2 C and 0.5 C. The negative electrode was analyzed at six SOC states (100 %, 80 %, 60 %, 40 % 20 % and 0 % SOC). Chemical changes occurring on the surface of the negative electrode during discharging and charging of the lead-acid battery were measured using X-ray diffractometer Rigaku MiniFlex HR 600 and the presence of individual chemical elements on the surface of the electrode was evaluated using the Rietveld method.

Klíčová slova

Olověné baterie, XRD, záporná elektroda, PLC 3 jevy

Klíčová slova v angličtině

Lead-acid battery, XRD, negative electrode, PLC 3 phenomena

Autoři

SMEJKAL, J.; CHLADIL, L.

Vydáno

25. 6. 2021

Místo

Vémyslice

ISBN

978-80-02-02936-6

Kniha

42. Nekonvenční zdroje elektrické energie

Číslo edice

1

Strany od

88

Strany do

91

Strany počet

4

URL

BibTex

@inproceedings{BUT171914,
  author="Jan {Smejkal} and Ladislav {Chladil}",
  title="XRD analýza povrchových dějů probíhajících na záporné elektrodě olověného akumulátoru",
  booktitle="42. Nekonvenční zdroje elektrické energie",
  year="2021",
  number="1",
  pages="88--91",
  address="Vémyslice",
  isbn="978-80-02-02936-6",
  url="http://www.nzee.cz/programs.html"
}