Detail publikace

Kritéria pro ocenění nemovitých kulturních památek s rezidenční funkcí

VAŘECHOVÁ, M. BRANDEJS, D.

Originální název

Kritéria pro ocenění nemovitých kulturních památek s rezidenční funkcí

Český název

Kritéria pro ocenění nemovitých kulturních památek s rezidenční funkcí

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Nemovité kulturní památky jsou jedinečné stavby, které zvyšují význam dané lokality. S ohledem na absenci ujasněných přístupů a metod ke stanovení jejich hodnoty se autoři příspěvku zabývali hledáním sofistikovaného náhledu a citlivějšího přístupu k ocenění nemovitých kulturních památek Výzkum se zaměřil na nemovité kulturní památky s rezidenční funkcí, nacházející se ve statutárním městě Brně, které je kulturním a historickým centrem střední Evropy včetně významné památky zapsané do seznamu světového dědictví UNESCO – vily Tugendhat. Při sběru dat byly využity korektní podklady, a to zejména z Památkového katalogu Národního památkového ústavu, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, Českého statistického úřadu. Pro naplnění cíle výzkumu bylo třeba vybrat dostatečně početnou skupinu nemovitostí se stejným využitím, z nichž část je památkově chráněna a část nikoliv. Bylo zkoumáno všech 48 brněnských katastrálních území. Pro zohlednění kvalitativních parametrů nemovité kulturní památky s možnou bytovou funkcí bylo provedeno srovnání s hodnotou obdobných staveb bez kulturního významu. Ke kvantifikaci nemateriálních faktorů, které jsou součástí hodnoty kulturních památek, bude využita hedonická metoda.

Český abstrakt

Nemovité kulturní památky jsou jedinečné stavby, které zvyšují význam dané lokality. S ohledem na absenci ujasněných přístupů a metod ke stanovení jejich hodnoty se autoři příspěvku zabývali hledáním sofistikovaného náhledu a citlivějšího přístupu k ocenění nemovitých kulturních památek Výzkum se zaměřil na nemovité kulturní památky s rezidenční funkcí, nacházející se ve statutárním městě Brně, které je kulturním a historickým centrem střední Evropy včetně významné památky zapsané do seznamu světového dědictví UNESCO – vily Tugendhat. Při sběru dat byly využity korektní podklady, a to zejména z Památkového katalogu Národního památkového ústavu, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, Českého statistického úřadu. Pro naplnění cíle výzkumu bylo třeba vybrat dostatečně početnou skupinu nemovitostí se stejným využitím, z nichž část je památkově chráněna a část nikoliv. Bylo zkoumáno všech 48 brněnských katastrálních území. Pro zohlednění kvalitativních parametrů nemovité kulturní památky s možnou bytovou funkcí bylo provedeno srovnání s hodnotou obdobných staveb bez kulturního významu. Ke kvantifikaci nemateriálních faktorů, které jsou součástí hodnoty kulturních památek, bude využita hedonická metoda.

Klíčová slova

Nemovité kulturní památky; ocenění; hodnota; hedonická metoda

Vydáno

27.05.2021

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrstí

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-5963-2

Kniha

Sborník konference Junior forensic science Brno 2021

Číslo vydání

1

Strany od

190

Strany do

195

Strany počet

6

URL

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT171830,
 author="Martina {Vařechová} and David {Brandejs}",
 title="Kritéria pro ocenění nemovitých kulturních památek s rezidenční funkcí",
 annote="Nemovité kulturní památky jsou jedinečné stavby, které zvyšují význam dané lokality. S ohledem na absenci
ujasněných přístupů a metod ke stanovení jejich hodnoty se autoři příspěvku zabývali hledáním sofistikovaného
náhledu a citlivějšího přístupu k ocenění nemovitých kulturních památek Výzkum se zaměřil na nemovité kulturní památky s rezidenční funkcí, nacházející se ve statutárním městě Brně, které je kulturním a historickým centrem střední Evropy včetně významné památky zapsané do seznamu světového dědictví UNESCO – vily Tugendhat. Při sběru dat byly využity korektní podklady, a to zejména z Památkového katalogu Národního památkového ústavu, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, Českého statistického úřadu. Pro naplnění cíle výzkumu bylo třeba vybrat dostatečně početnou skupinu nemovitostí se stejným využitím, z nichž část je památkově chráněna a část nikoliv. Bylo zkoumáno všech 48 brněnských katastrálních území. Pro zohlednění kvalitativních parametrů nemovité kulturní památky s možnou bytovou funkcí bylo provedeno srovnání s hodnotou obdobných staveb bez kulturního významu. Ke kvantifikaci nemateriálních faktorů, které jsou součástí hodnoty kulturních památek, bude využita hedonická metoda.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrstí",
 booktitle="Sborník konference Junior forensic science Brno 2021",
 chapter="171830",
 howpublished="online",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrstí",
 year="2021",
 month="may",
 pages="190--195",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrstí"
}