Detail publikace

Moderní techniky komunikace přes optické vláknové sítě a speciální využití optických vláken

TOMAŠOV, A. DEJDAR, P. HORVÁTH, T. MÜNSTER, P.

Originální název

Moderní techniky komunikace přes optické vláknové sítě a speciální využití optických vláken

Anglický název

The modern communication techniques in fiber optics and special fiber usages

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Při současném trendu zvyšování přenosových rychlostí, rozšiřování služeb o HD a 4k televizní vysílání nebo videa na vyžádání, je nutné rovněž vyvíjet a implementovat nové technologie umožňující nejen navýšení rychlostí a přenosových kapacit stávajících optických vláknových infrastruktur, ale současně i zvyšující spolehlivost jednotlivých spojů. Velmi aktuálním tématem je také bezpečnost v optických vláknových komunikacích, kdy je možné využít stávající infrastrukturu pro zabezpečení samotných kabelů proti možnému narušení, případně úmyslné manipulaci s optickými kabely, ale i vlákny. Tento článek stručně představuje nové metody pro zvyšování kapacit optických vláknových sítí a možnosti použití optických vláken a kabelů pro zvýšení bezpečnosti.

Anglický abstrakt

With the current trend of increasing transmission speeds, expanding services with HD and 4k television broadcasting or video on demand, it is also necessary to develop and implement new technologies enabling not only increasing the speeds and transmission capacities of existing optical fiber infrastructures, but also increasing the reliability of individual connections. A very current topic is also security in optical fiber communications, where it is possible to use the existing infrastructure to secure the cables themselves against possible disruption, or intentional manipulation of optical cables, but also fibers. This article briefly introduces new methods for increasing the capacity of optical fiber networks and the possibilities of using optical fibers and cables to increase security.

Klíčová slova

elastické optické sítě, informační bezpečnost, optické senzory, softwarově definovaná síť

Klíčová slova v angličtině

elastic optical networks,information security, optical sensors, software-defined networks

Autoři

TOMAŠOV, A.; DEJDAR, P.; HORVÁTH, T.; MÜNSTER, P.

Vydáno

24. 5. 2021

Nakladatel

NGN

Místo

Praha

ISSN

2570-8570

Periodikum

NEXT GENERATION TELEKOMUNIKACE

Číslo

1-2/2021

Stát

Česká republika

Strany od

23

Strany do

26

Strany počet

4

URL

BibTex

@article{BUT171693,
  author="Adrián {Tomašov} and Petr {Dejdar} and Tomáš {Horváth} and Petr {Münster}",
  title="Moderní techniky komunikace přes optické vláknové sítě a speciální využití optických vláken",
  journal="NEXT GENERATION TELEKOMUNIKACE",
  year="2021",
  number="1-2/2021",
  pages="23--26",
  issn="2570-8570",
  url="https://telmag.cz/pdf-2021-01-02/"
}