Detail publikace

„Divná bytost“: Jiří Karásek ze Lvovic a queer sběratelství

JACKSON, L.

Originální název

„Divná bytost“: Jiří Karásek ze Lvovic a queer sběratelství

Anglický název

„Queer Being“: Jiří Karásek of Lvovice And Queer Collecting

Typ

přednáška

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

V roce 2021 si připomínáme dvojjediné výročí narození i úmrtí významného novelisty a queer aktivisty Jiřího Karáska ze Lvovic (1871‒1951). Kromě rozsáhlého a bohatého literárního díla proslul Karásek jako sběratel, který z nevelkého úřednického platu byl schopen vytvořit ojedinělou sbírku panslovanského historického i soudobého výtvarného umění. Předmětem Karáskových sběratelských aktivit se staly obrazy, grafiky i knihy reprezentující neheterosexuální touhu. Karásek navázal aktivní spolupráci s řadou umělců, jako byli František Kobliha, Jan Konůpek či Wlastimil Hofman, kteří pro něj queer obrazy, kresby a grafiky podle přesných instrukcí vytvářeli. Přednáška historika umění Ladislava Zikmunda-Lendera představí Karáskovu queer sběratelskou činnost, výsledky, její publikum, osud a porovná ji se sbírkami jiných queer osob této doby.

Anglický abstrakt

In 2021, we commemorate the unique anniversary of the birth and death of the important novelist and queer activist Jiří Karásk from Lvovice (1871–1951). In addition to an extensive and rich literary work, Karásek became famous as a collector who was able to create a unique collection of Pan-Slavic historical and contemporary art from a small official salary. The subject of Karásk's collecting activities became paintings, graphics and books representing non-heterosexual desire. Karásek established active cooperation with a number of artists, such as František Kobliha, Jan Konůpek and Wlastimil Hofman, who created queer paintings, drawings and graphics for him according to precise instructions. The lecture by art historian Ladislav Zikmund-Lender will present Karásek's queer collecting activities, results, its audience, fate and compare it with the collections of other queer people of this time.

Klíčová slova

Jiří Karásek ze Lvovic; queer; LGBT; svěratelství; kulturní dědictví

Klíčová slova v angličtině

Jiří Karásek ze Lvovic; Queer; LGBT; Collecting; Heritage

Autoři

JACKSON, L.

Vydáno

15. 3. 2021

Nakladatel

Společnost pro queer paměť

Místo

Praha

URL

BibTex

@misc{BUT171187,
  author="Ladislav {Jackson}",
  title="„Divná bytost“: Jiří Karásek ze Lvovic a queer sběratelství",
  year="2021",
  publisher="Společnost pro queer paměť",
  address="Praha",
  url="https://www.youtube.com/watch?v=Wh3XdFY9jXQ",
  note="lecture"
}

Dokumenty