Detail publikace

MECHANICAL PROPERTIES OF HIGH ENTROPY ALLOY TiC REINFORCED IN-SITU COMPOSITE

MORAVČÍK, I. ČÍŽEK, J. DLOUHÝ, I.

Originální název

MECHANICAL PROPERTIES OF HIGH ENTROPY ALLOY TiC REINFORCED IN-SITU COMPOSITE

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

angličtina

Originální abstrakt

Předkládaná práce je zaměřena na syntézu inequiatomické slitiny s vysokou entropií AlCoCrFeNiTi0.5 (HEA) s kompozitní strukturou vyztuženou nanočásticemi TiC. Počáteční slitina byla připravena mechanickým legováním (MA) v planetovém kulovém mlýnu, zhutněna slinováním pomocí jiskrového plazmatu (SPS) a tepelně zpracována, aby se získala lepší mikrostruktura. Byla zkoumána mikrostruktura a mechanické chování kompaktů SPS-ed před a po tepelném zpracování. Hromadné vzorky byly složeny z nanozrnné směsi pevného roztoku FCC, uspořádané fáze BCC a nanočástic TiC vytvořených in situ. Byla měřena vysoká tvrdost 803 HV a 564 HV slitiny ve stavu SPS-ed a tepelně zpracovaném, přičemž pevnost v ohybu druhé slitiny dosahovala hodnoty 2 GPa. Ukázalo se, že lze dosáhnout výroby TiC vyztužených HEA nanokompozitů s vynikajícími mechanickými vlastnostmi.

Klíčová slova

Multicomponent alloy, mechanical alloying, powder metallurgy, milling

Autoři

MORAVČÍK, I.; ČÍŽEK, J.; DLOUHÝ, I.

Vydáno

23. 5. 2018

Nakladatel

TANGER Ltd.

Místo

Brno

ISBN

978-80-87294-84-0

Kniha

27TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON METALLURGY AND MATERIALS (METAL 2018)

Strany od

1635

Strany do

1640

Strany počet

6

URL

BibTex

@inproceedings{BUT169985,
  author="Igor {Moravčík} and Jan {Čížek} and Ivo {Dlouhý}",
  title="MECHANICAL PROPERTIES OF HIGH ENTROPY ALLOY TiC REINFORCED IN-SITU COMPOSITE",
  booktitle="27TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON METALLURGY AND MATERIALS (METAL 2018)",
  year="2018",
  pages="1635--1640",
  publisher="TANGER Ltd.",
  address="Brno",
  isbn="978-80-87294-84-0",
  url="https://www.confer.cz/metal/2018/1300-mechanical-properties-of-high-entropy-alloy-tic-reinforced-in-situ-composite"
}