Detail publikace

Jaroslav Josef Polívka

JACKSON, L.

Originální název

Jaroslav Josef Polívka

Anglický název

Jaroslav Josef Polívka

Typ

článek souhrnný, posudek

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Jaroslav J. Polívka po studiích stavitelství na pražské české technice krátce praktikoval ve stavitelské firmě Flixe Kvetinga a Antonína Kotka. V letech 1912–1916 ale nejprve pokračoval v dalším studiu a pak také samostatně stavěl ve Švýcarsku. Když v roce 1918 přišel Jaroslav J. Polívka z války zpět do Prahy, měl poměrně velký kapitál, k němuž přišel díky stavitelské činnosti ve Švýcarsku. Nakoupil tak řadu pozemků v Bubenči, které zhodnotil výstavbou činžovních i rodinných domů. Postavil zde nejméně pět luxusních vil, jeden čtyřdům a později tři činžáky v blokové zástavbě. Do jedné z vil se také nastěhoval. V roce 1927 se spojil s mladým architektem Josefem Havlíčkem, s nímž nejprve navrhli revoluční projekt přemostění Nuselského údolí s devíti odhlučněnými obytnými věžáky nesoucími mostovku. Tento projekt se nerealizoval. Tentýž rok začali se stavbou paláce Chicago na Národní třídě pro zemědělského velkopodnikatele Jindřicha Kolowrata-Krakowského a stavěli spolu také palác Habich ve Štěpánské ulici. V letech 1929–1933 spolupracoval Polívka s Oldřichem Tylem na paláci Klazar v Panské ulici. Polívka se věnoval také podpoře umění, mladých básníků a sběratelství, začátkem 20. let byl redaktorem Stavitelských listů.

Anglický abstrakt

After studying construction at the Czech Technical University in Prague, Jaroslav J. Polívka practiced briefly in the construction company of Flix Kveting and Antonín Kotek. In the years 1912–1916, however, he first continued his further studies and then also built independently in Switzerland. When Jaroslav J. Polívka came back to Prague from the war in 1918, he had a relatively large capital, which he came to thanks to construction activities in Switzerland. He thus bought a number of plots of land in Bubeneč, which he appreciated by building apartment and family houses. He built at least five luxury villas, one for four houses and later three block of flats. He also moved into one of the villas. In 1927, he joined forces with the young architect Josef Havlíček, with whom he first designed a revolutionary project of bridging the Nuselské Valley with nine soundproof residential towers supporting the bridge deck. This project has not been implemented. In the same year, they started building the Chicago Palace on Národní třída for the large agricultural entrepreneur Jindřich Kolowrat-Krakowský, and together they also built the Habich Palace in Štěpánská Street. In the years 1929–1933, Polívka collaborated with Oldřich Tyl on the Klazar Palace in Panská Street. Polívka also supported art, young poets and collecting, and in the early 1920s he was the editor of Stavitelské listy.

Klíčová slova

Jaroslav Josef Polívka; architektura; moderní architektura; Frank Lloyd Wright; Berkeley

Klíčová slova v angličtině

Jaroslav Josef Polívka; architecture; modern architecture; Frank Lloyd Wright; Berkeley

Autoři

JACKSON, L.

Vydáno

1. 9. 2020

Nakladatel

Brněnský architektonický manuál

Místo

Brno

URL

BibTex

@misc{BUT168938,
  author="Ladislav {Jackson}",
  title="Jaroslav Josef Polívka",
  year="2020",
  publisher="Brněnský architektonický manuál",
  address="Brno",
  url="https://www.bam.brno.cz/architekt/96-jaroslav-josef-polivka",
  note="review"
}