Detail publikace

Adolf Loos: Mezi tradicí a pokrokem

JACKSON, L.

Originální název

Adolf Loos: Mezi tradicí a pokrokem

Anglický název

Adolf Loos: Between Tradition and Progress

Typ

přednáška

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

V letošním roce si připomínáme sto padesáté výročí narození jednoho z nejoriginálnějších architektů dvacátého století: Adolfa Loose (1870-1933). Přednáška představí Loosovu publicistickou činnost, hlavní myšlenky jeho architektury, jejich vzájemné rozpory, ale také Loosovy pokračovatele, jako byl Kurt Unger, Heinrich Kulka, dále jeho propagátory v českých zemích, jakými byli Jan Vaněk, Bohumil Markalous a Bořivoj Kriegerbeck, i nepřátele, mezi něž se řadil třeba Otto Wagner či Josef Gočár. V představení Loosovy architektury se přednáška zaměří na tzv. Raumplan, prostorové uspořádání moderního bydlení, jeho zdroje, mezi něž můžeme řadit klasické dispoziční schéma venkovského paláce, i na to, jak byl Loosův Raumplan rozvíjen a obohacován o další inovace v prostředí nejmladší generace vídeňských předválečných architektů, jako byl Fritz Reichl či Josef Frank.

Anglický abstrakt

This year marks the 150th anniversary of the birth of one of the most original architects of the twentieth century: Adolf Loose (1870-1933). The lecture will present Loos's journalistic activities, the main ideas of his architecture, their mutual contradictions, but also Loos's successors, such as Kurt Unger, Heinrich Kulka, his promoters in the Czech lands, such as Jan Vaněk, Bohumil Markalous and Bořivoj Kriegerbeck, and enemies which included, for example, Otto Wagner or Josef Gočár. In the presentation of Loos's architecture, the lecture will focus on the so-called Raumplan, the spatial arrangement of modern housing, its sources, including the classical layout of a country palace, and how Loos's Raumplan was developed and enriched with other innovations in Vienna's youngest pre-war generation. architects such as Fritz Reichl or Josef Frank.

Klíčová slova

Adolf Loos; Bořivoj Kriegerbeck; Kurt Unger; Heinrich Kulka; Bohumil Markalous

Klíčová slova v angličtině

Adolf Loos; Bořivoj Kriegerbeck; Kurt Unger; Heinrich Kulka; Bohumil Markalous

Autoři

JACKSON, L.

Vydáno

2. 9. 2020

Nakladatel

Galerie výtvarného uměnín v Chebu

Místo

Cheb

URL

Plný text v Digitální knihovně

BibTex

@misc{BUT168937,
  author="Ladislav {Jackson}",
  title="Adolf Loos: Mezi tradicí a pokrokem",
  year="2020",
  publisher="Galerie výtvarného uměnín v Chebu",
  address="Cheb",
  url="http://www.gavu.cz/ladislav-zikmund-lender-adolf-loos-mezi-tradici-a-pokrokem/",
  note="lecture"
}

Dokumenty