Detail publikace

Prostor s plánem, nebo prostor s formou: Byl raumplan po Loosovi?

JACKSON, L.

Originální název

Prostor s plánem, nebo prostor s formou: Byl raumplan po Loosovi?

Anglický název

Space with a Plan, or Space with a Form: Was Raumplan aftrer Loos?

Typ

kapitola v knize

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Přestože Heinrich Kulka zanechal během třicátých let na území českých zemí řadu realizací, východní Čechy pro něj měly zvláštní význam. Kulkova manželka, která byla v přízni s hronovskými podnikatelskými rodinami, zprostředkovala síť jejích vazeb architektovi několik zakázek: při útěku Kulkových z Rakouska v roce1938 projekt vily Rudolfa a Ilzy Holznerových v Hronově a projekt činžovního dům pro příbuzného Karla Löwenbacha v Hradci Králové. Po Kantorově vile v Jablonci, Semlerově rezidenci v Plzni či horské Teichnerově vile na Špičáku jsou to vrcholná a poslední Kulkova díla v Evropě. Přestože Heinrich Kulka vynalezl analytický pojem Raumplan, kterým se snažil vystihnout prostorové kvality a způsob navrhování architektury Adolfa Loose, můžeme se ptát, nakolik byl dogmatický pro architektonické výkony samotného Kulky a nakolik Kulka loosovské školení ve třicátých letech přizpůsobil postupující racionalizaci bydlení. V příspěvku se pokusím kriticky zhodnotit použití Raumplanu pro Kulkovy obytné stavby ve srovnání s po-loosovskou tvorbou ostatních žáků a pokračovatelů Adolfa Loose (třeba sokolovského rodáka Kurta Ungera) a ve srovnání s jinými architekty vídeňského školení činnými na královéhradecku navrhnu pro Kulkovy východočeské návrhy daleko přiléhavější pojem Raumform, zaužívaný kritikem Maxem Eislerem.

Anglický abstrakt

Although Heinrich Kulka left a number of realizations in the Czech lands during the 1930s, Eastern Bohemia was of special importance to him. Kulek's wife, who was in favor of Hronov's business families, mediated several orders for the architect to the architect: during the Kulkovs' escape from Austria in 1938, the project of the Rudolf and Ilza Holzner villa in Hronov and the apartment building for a relative Karel Löwenbach in Hradec Králové. After Kantor's villa in Jablonec, Semler's residence in Pilsen or the mountain Teichner's villa in Špičák, these are the top and last of Kulk's works in Europe. Although Heinrich Kulka invented the analytical term Raumplan, which sought to capture the spatial qualities and design of Adolf Loose's architecture, we may ask how dogmatic it was for Kulka's own architectural achievements and how Kulka adapted Loos's training in the 1930s to the advancing housing rationalization. In this paper, I will try to critically evaluate the use of Raumplan for Kulka's residential buildings in comparison with the Polosian work of other pupils and successors of Adolf Loose (such as Sokol Unger's Sokolov native) and in comparison with other Viennese training architects active in Hradec Králové. the term Raumform, used by the critic Max Eisler.

Klíčová slova

Adolf Loos; Brno; architektura; moderní architektura; Heinrich Kulka; Kurt Unger

Klíčová slova v angličtině

Adolf Loos; Brno; architecture; modern architecture; Heinrich Kulka; Kurt Unger

Autoři

JACKSON, L.

Vydáno

7. 12. 2020

Nakladatel

Národní památkový ústav

Místo

Brno

ISBN

978-80-87967-28-7

Kniha

Následovníci Adolfa Loose: Práce v českých zemích

Číslo edice

1.

Strany od

29

Strany do

41

Strany počet

12

BibTex

@inbook{BUT166373,
  author="Ladislav {Jackson}",
  title="Prostor s plánem, nebo prostor s formou: Byl raumplan po Loosovi?",
  booktitle="Následovníci Adolfa Loose: Práce v českých zemích",
  year="2020",
  publisher="Národní památkový ústav",
  address="Brno",
  edition="1.",
  pages="29--41",
  isbn="978-80-87967-28-7"
}