Detail publikace

Návrh pokročilého generátoru pomalých DoS a DDoS útoků

SIKORA, M. KRIVULČÍK, A. FUJDIAK, R. BLAŽEK, P.

Originální název

Návrh pokročilého generátoru pomalých DoS a DDoS útoků

Anglický název

Proposal of Advanced Generator of Slow DoS and DDoS Attacks

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Článek je zaměřen na problematiku pomalých útoků Denial of Service (DoS) a Distributed Denial of Service (DDoS), jenž způsobují odepření služby legitimním uživatelům. Čtenář je uveden do základních principů útoků a~problematiky jejich detekce. Konkrétně jsou zde probírány útoky Slowloris, Slow POST a~Slow Read. V~článku je dále uveden vlastní návrh pokročilého generátoru těchto útoků, který umožňuje podrobnější nastavení parametrů útoku a~tím vhodnější optimalizaci pro konkrétní případ použití. Vytvořený generátor je následně otestován v~laboratorní síti. Testovací scénáře simulují reálné případy útoků včetně distribuovaných útoků. Výsledky testování prokazují účinnost těchto útoků na konkrétních webových serverech. Vytvořený generátor je možné využít pro budoucí vývoj zabezpečení webových serverů a systémů pro detekci útoků.}

Anglický abstrakt

This article focuses on the issue of slow denial of service attacks. in computer networks The reader is introduced to the basic principles of these attacks and detection methods. Specifically, this article discusses the Slowloris, Slow POST, and Slow Read attacks. The article also presents a proposed advanced generator of these attacks, which allows to more precisely modify the attack model. The created generator is then tested in the laboratory network. Test scenarios simulate real-world attacks, including distributed attacks. Test results demonstrate the effectiveness of these attack models on several webservers. The created generator can be used for future security development of web servers and attack detection systems.

Klíčová slova

slow dos, slow ddos, slowloris, slow post, slow read, útoky v počítačových sítích

Klíčová slova v angličtině

slow dos, slow ddos, slowloris, slow post, slow read, network security

Autoři

SIKORA, M.; KRIVULČÍK, A.; FUJDIAK, R.; BLAŽEK, P.

Vydáno

30. 6. 2020

ISSN

1213-1539

Periodikum

Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)

Ročník

22

Číslo

3

Stát

Česká republika

Strany od

1

Strany do

7

Strany počet

7

URL

BibTex

@article{BUT164752,
  author="Marek {Sikora} and Andrej {Krivulčík} and Radek {Fujdiak} and Petr {Blažek}",
  title="Návrh pokročilého generátoru pomalých DoS a DDoS útoků",
  journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
  year="2020",
  volume="22",
  number="3",
  pages="1--7",
  issn="1213-1539",
  url="http://www.elektrorevue.cz/cz/clanky/komunikacni-technologie/0/navrh-pokrocileho-generatoru-pomalych-dos-a-ddos-utoku--design-of-slow-dos-and-ddos-attack-generator-/"
}