Detail publikace

Efekt organických aditiv na elektrochemické procesy ovlivňující parametry baterií zinek - vzduch

SMEJKAL, J. CHLADIL, L.

Originální název

Efekt organických aditiv na elektrochemické procesy ovlivňující parametry baterií zinek - vzduch

Anglický název

Effect of organic additives on electrochemical processes influencing zinc - air battery parameters

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Tato práce je zaměřena na studium vlivu vybraných organických aditiv na vlastnosti a morfologii zinkového depozitu na negativní elektrodě při použití v akumulátoru zinek-vzduch. Depozice byly provedeny na cínovém plechu v roztoku 6 mol/l KOH saturovaného ZnO s přidanými aditivy (Abeson Na 50, Flavol KDA, Span 85, Lugalvan G35 a Triton X-100). Všechna vybraná aditiva byla studována se zaměřením na morfologii zinkového depozitu s ohledem na jejich schopnost potlačovat dendritický růst a se zaměřením na korozi zinku. Změny v zinkové morfologii byly studovány za použití elektronového mikroskopu Tescan Vega 3.

Anglický abstrakt

This work is focused on the study of influence of selected organic additives on the properties and morphology of zinc deposit on the negative electrode when used in zinc-air accumulators. The deposition was made on the tin plate electrodes in a solutions of 6 mol/l KOH saturated with ZnO with added additives (Abeson Na 50, Flavol KDA, Span 85, Lugalvan G35 and Triton X-100). All chosen additives were studied with a focus on the morphology of zinc deposit, with regard to their ability to suppress dendritic growth and with focus on zinc corrosion. Changes in zinc morphology were studied by using a Tescan Vega 3 electron microscope.

Klíčová slova

Beterie zinek - vzduch, dendritický růst, organická aditiva, vysoké proudové hustoty,

Klíčová slova v angličtině

Zinc - air battery , dendritic growth, organic additives, high current densities

Autoři

SMEJKAL, J.; CHLADIL, L.

Vydáno

6. 8. 2020

Místo

Vémyslice

ISBN

978-80-02-02900-7

Kniha

41. Nekonvenční zdroje elektrické energie

Strany od

103

Strany do

106

Strany počet

4

BibTex

@inproceedings{BUT164684,
  author="Jan {Smejkal} and Ladislav {Chladil}",
  title="Efekt organických aditiv na elektrochemické procesy ovlivňující parametry baterií zinek - vzduch",
  booktitle="41. Nekonvenční zdroje elektrické energie",
  year="2020",
  pages="103--106",
  address="Vémyslice",
  isbn="978-80-02-02900-7"
}