Detail publikace

Bezpečnostní systém pro automatizovanou správu a monitoring ochranného vybavení

DZURENDA, P. HAJNÝ, J. VRBA, K. BENEŠ, V. KRISTOF, P.

Originální název

Bezpečnostní systém pro automatizovanou správu a monitoring ochranného vybavení

Anglický název

Security system for automated management and monitoring of safety equipment

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Článek je zaměřen na popis a bezpečnostní analýzu inovativního systému kombinujícího bezpečnostní (security) a ochranné (safety) funkce při řízení přístupu do rizikových prostor, jakými mohou být výrobní haly těžkého průmyslu, chemického průmyslu či místa s jiným zvýšeným rizikem práce. Článek je zaměřen na architekturu propojení bezpečnostních a ochranných funkcí a zejména využití moderních metod kryptografie. Součástí článku je podrobná bezpečnostní analýza celého systému, která popisuje jak návrh, tak skutečnou implementaci systému. Závěr článku je věnován doporučením pro zvýšení bezpečnosti budoucích systémů tohoto typu.

Anglický abstrakt

The article focuses on the description and the security analysis of innovative system which combines security and safety functions in risk area access control systems, such as production areas of heavy industry, chemical industry, or areas with other high risk of work. The article describes the architecture of security and safety functions interconnection and security of used cryptographic methods. Moreover, detailed security analysis of the entire system is also included with the description of both the design and real implementation of the system. The conclusion is devoted to recommendations on how to increase the security of similar types of systems.

Klíčová slova

autentizace;kryptografie;systém řízení přístupu;bezpečnost;bezpečnostní analýza;automatizace

Klíčová slova v angličtině

authentication;cryptography;access control system;safety;security analyse;automatization

Autoři

DZURENDA, P.; HAJNÝ, J.; VRBA, K.; BENEŠ, V.; KRISTOF, P.

Vydáno

22. 6. 2020

ISSN

1213-1539

Periodikum

Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)

Ročník

22

Číslo

02

Stát

Česká republika

Strany od

51

Strany do

57

Strany počet

7

URL

BibTex

@article{BUT164263,
  author="DZURENDA, P. and HAJNÝ, J. and VRBA, K. and BENEŠ, V. and KRISTOF, P.",
  title="Bezpečnostní systém pro automatizovanou správu a monitoring ochranného vybavení",
  journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
  year="2020",
  volume="22",
  number="02",
  pages="51--57",
  issn="1213-1539",
  url="http://elektrorevue.cz/"
}