Detail publikace

Pohlednice s tunely a s lokomotivami II

HORÁK, V. SVOBODA, R. ZÁVACKÝ, M.

Originální název

Pohlednice s tunely a s lokomotivami II

Anglický název

Picture postcards with tunnels and locomotives II

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Ve sbírce autorů se nachází rovněž řada zajímavých pohlednic z relativně nedávné doby, které byly evidentně vydány především pro obdivovatele lokomotiv a vlaků. Pro tyto pohlednice je charakteristickým znakem lokomotiva, motorový vůz nebo vlaková souprava vyjíždějící z tunelového portálu. Aktuálně prezentovaný soubor desíti takovýchto pohlednic zde představuje šest tunelů v ČR a po jednom ve SR a v Dolním Rakousku a navazuje tak na podobný díl tohoto seriálu, nazvaný „Pohlednice s tunely ve Slovenské a České republice s lokomotivami“, otištěný v časopisu Tunel č. 4/2015.

Anglický abstrakt

In the authors‘ collection, there is a number of interesting picture postcards from relatively recent times which were evidently issued first of all for admirers of locomotives and trains. These postcards are characterised by a sign for locomotive, motor railcar or a train set emerging from a tunnel portal. The currently presented package of ten postcards of this type presents here six tunnels in the CR, one in the SR and one in Lower Austria, thus it follows the similar part of this series titled “Picture postcards of tunnels in the Slovak and Czech Republics with locomotives“, published in TUNEL journal issue No. 4/2015.

Klíčová slova

železniční tunely, lokomotivy, Tanwald, Sázava, Bratislava

Klíčová slova v angličtině

railway tunnels, locomotives, Tanwald, Sázava, Bratislava

Autoři

HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M.

Vydáno

15. 5. 2020

Nakladatel

Česká tunelářská asociaca a Slovenská tunelárska asociácia ITA-AITES

Místo

Praha

ISSN

1211-0728

Periodikum

Tunel

Ročník

29

Číslo

2

Stát

Česká republika

Strany od

75

Strany do

78

Strany počet

4

URL

BibTex

@article{BUT164121,
  author="Vladislav {Horák} and Richard {Svoboda} and Martin {Závacký}",
  title="Pohlednice s tunely a s lokomotivami II",
  journal="Tunel",
  year="2020",
  volume="29",
  number="2",
  pages="75--78",
  issn="1211-0728",
  url="https://www.ita-aites.cz/files/tunel/2020/tunel_2-20-def.pdf"
}