Detail publikace

Beton, Břasy, Boletice, aneb jak rozpitvat poválečnou architekturu

JACKSON, L.

Originální název

Beton, Břasy, Boletice, aneb jak rozpitvat poválečnou architekturu

Anglický název

Beton, Břasy, Boletice, Or, How to Dissect the Post-War Architecture

Typ

redakční článek

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Poté, co vyšla péčí soukromé vyšší odborné školy Scholastika za velké mediální pozornosti kniha Praha brutálně krásná, nemají to nové knihy o pražské poválečné architektuře snadné. Kniha Praha brutálně krásná, na níž vedle umělců a popularizátorů spolupracovali z historiků architektury Petr Klíma, Michaela Jehlíková-Janečková a Rostislav Koryčánek, však i přes svou působivou formu a velkorysý rozměr neposkytuje žádné nové poznatky, pohledy ani interpretace. Kvůli tomu se méně nápadná, ale o to soustředěnější kniha Petra Vorlíka a Kláry Brůhové, vycházející z dlouholetého soustředěného výzkumu (NAKI II) a pedagogické činnosti na Fakultě architektury ČVUT, potýkala s nemalými obtížemi při vydání: téma se pro nakladatele na nějakou dobu vyčerpalo. Publikačního počinu se však nakonec ujalo domácí nakladatelství autorů: nakladatelství Česká technika, působící při ČVUT.

Anglický abstrakt

After the book Prague, Brutally Beautiful, was published under the care of a private higher vocational school, Scholastika, with great media attention, new books on Prague's post-war architecture are not easy. However, the book Prague Brutally Beautiful, in which, in addition to artists and popularizers, Petr Klíma, Michaela Jehlíková-Janečková and Rostislav Koryčánek from architectural historians collaborated, despite its impressive form and generous dimension, does not provide any new knowledge, views or interpretations. Due to this, the less conspicuous but even more focused book by Petr Vorlík and Klára Brůhová, based on many years of concentrated research (NAKI II) and pedagogical activities at the Faculty of Architecture of the Czech Technical University, faced considerable difficulties in publishing: the topic was exhausted for publishers. In the end, however, the publishing house was undertaken by the authors' domestic publishing house: Česká technika, a publishing house operating at the Czech Technical Universi

Klíčová slova

architektura; Praha; brutalismus; poválečná architektura; beton; pozdní modernita; socialistická modernita

Klíčová slova v angličtině

architecture; Prague; burtalism; post-war architecture; concrete materials; late modernity; socialist modernity

Autoři

JACKSON, L.

Vydáno

25. 5. 2020

Nakladatel

Národní památkový ústav

Místo

Praha

Strany od

557

Strany do

558

Strany počet

2

BibTex

@misc{BUT164049,
  author="Ladislav {Jackson}",
  title="Beton, Břasy, Boletice, aneb jak rozpitvat poválečnou architekturu",
  year="2020",
  pages="557--558",
  publisher="Národní památkový ústav",
  address="Praha",
  note="editorial"
}