Detail publikace

Vídeňská gramatika se setkává s internacionální funkcionalitou: Architekt Kurt Spielmann na Královéhradecku

ZIKMUND-LENDER, L.

Originální název

Vídeňská gramatika se setkává s internacionální funkcionalitou: Architekt Kurt Spielmann na Královéhradecku

Anglický název

Viennese Grammar Meets International Functionality: The Architect Kurt Spielmann in the Hradec Králové Region

Typ

kapitola v knize

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Příspěvek pojednává o realizacích architekta Kurta Spielmanna (1903–1943) na Královéhradecku, tedy v Třebechovicích pod Orebem, v Kuklenách a na Pražském Předměstí. První stavba letního domu pro Arnošta Maautnera v Třebechovicích z roku 1932 je prvním Spielmannovým projektem pro královéhradecký region, následovala vila pro textilního továrníka Karla Fuchse na Pražském Předměstí z roku 1935 a o rok později přestavba domu s ordinací lékaře Oldřicha Smetany v Kuklenách. Příspěvek se snaží ukázat, že Spielmannlův případ v drtivě většinovém českém městě nelze chápat jako snahu emancipace a kulturní izolace německojazyčné menšiny a nebyl ani dokladem žádného národnostního konfliktu. Nelze hovořit o žádných „národnostních“ formálních tradicích a doktrínách, kterých by se Spielmann držel a manifestovala tak jakoukoli kulturní „jinakost“, na druhé straně je v jeho díle rozpoznatelný eminentní zájem o vnitřní dispozici bydlení buržoazní klientely a o organizaci obytného prostoru podle enjaktuálnějších trendů ve vídeňském okruhu architektů, činných ve 20. a začátku 30. let. V případě jiného vídeňského německy hovořícího architekta Karla Dirnhubera, který byl na Královéhradecku zaměstnán smiřickou židovskou rodinou Malburgových (příbuzní Mautnerových), se pro tento částečně konzervativní a částečně progresivní způsobu otevírání a propojování obytného reprezentačního prostoru a komunikační racionalizaci mezi jednotlivými funkčními zónami domu vžil pojem Raumform. Ukazuje tak na tyto tendence uspořádání obytného prostoru a dispozici domácnosti jako na třetí cestu, která je alternativou moderního bydlení k avantgardnímu Plan Libre a k loosovskému Raumplanu.

Anglický abstrakt

The contribution deals with realizations of an architect Kurt Spielmann (1903–1943) in Hradec Králové Region, precisely in Trebechovice pod Orebem, Kukleny and Pražské Predmestí. The building of summer house for Arnošt Mautner in Trebechovice in 1932 was Spielmann’s first project in Region, followed by the villa for textile factory owner Karel Fuchs in 1935 in Pražské Predmestí, shortly followed by the project of reconstruction of the house and consulting room for Oldrich Smetana in 1936 in Kukleny. The study endeavours to show that Spielmann’s case cannot be taken as emancipation and cultural isolation of the German minority in the majority Czech city and should not be presented as a proof of ethnic conflict. There are no national formal traditions and doctrines in his work, any manifestation of cultural otherness, on the other hand, there is recognizable eminent interest about the inner layout of the housing of bourgeois clientele and the organization of the living quarters according to the current trends among the sphere of the Viennese architects working in the 1920s and at the beginning of 1930s. In case of another Viennese German-speaking architect Karl Dirnhuber, who has been working in Hradec Králové Region for Malburg family in Smirice (Jewish family, related to Mautner family), took hold for this partly conservative, partly progressive form of the opening and connecting of representative living quarters and the communication rationalization between dierent functional zones of the house the term Raumform. He shows this tendency of an arrangement of the living quarters and layout of the household as another possible way, an alternative of modern housing to avant-garde Plan Libre and Raumplan.

Klíčová slova

němečtí architekti; židovská obec; židovská architektura; čeští Němci; Hradec Králové; Třebechovice pod Orebem; Kukleny; Kurt Spielmann

Klíčová slova v angličtině

German architects; Jewish Congregation; Jewish architecture; Czech Germans; Hradec Králové; Třebechovice pod Orebem; Kukleny; Kurt Spielmann

Autoři

ZIKMUND-LENDER, L.

Vydáno

1. 11. 2019

Nakladatel

Státní okresní archiv v Hradci Králové

Místo

Hradec Králové

ISBN

978-80-901805-2-9

Kniha

Královéhradecko

Edice

10

Číslo edice

2019

Strany od

383

Strany do

402

Strany počet

20

BibTex

@inbook{BUT162576,
  author="Ladislav {Jackson}",
  title="Vídeňská gramatika se setkává s internacionální funkcionalitou: Architekt Kurt Spielmann na Královéhradecku",
  booktitle="Královéhradecko",
  year="2019",
  publisher="Státní okresní archiv v Hradci Králové",
  address="Hradec Králové",
  series="10",
  edition="2019",
  pages="383--402",
  isbn="978-80-901805-2-9"
}