Detail publikace

Pohřební "dvorana" s kolumbáriem na židovském hřbitově na Pouchově

ZIKMUND-LENDER, L. WAINIGER, R.

Originální název

Pohřební "dvorana" s kolumbáriem na židovském hřbitově na Pouchově

Anglický název

Funeral Chapel with a Columbarium at the Jewish Cemetery at Pouchov

Typ

kapitola v knize

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Při výstavbě nové dvorany, jejíž první návrhy vznikly už v roce 1928 a byly významněji rozpracovány v letech 1929–1930 architektem Františkem Bergerem a stavitelem Janem Krausem, vznikl v březnu 1930 v hlavách představitelů Židovské náboženské obce smělý nápad: přistavět k dvoraně kolumbárium pro ukládání zpopelněných ostatků v nádobách. Jak předkládaná studie ukazuje, mělo to patrně dva důvody: prvním byla poměrně vysoká cena za zřízení a údržbu hrobních míst, které si i přes silné sociální úlevy ze strany Obce řada členů nemohla dovolit. Obci tak vznikl nový prostor, jak nabízet celkem levné poslední spočinutí v rámci existujícího hřbitova, které zároveň konvenovalo duchu doby. S tím souvisí domnělý sdruhý důvod: Královéhradecká Židovská náboženská obec nebyla nikdy zrovna v přízni politické reprezentace města. Jak o tom svědčí několik případů týkajících se založení, správy, modernizace a rozšiřování hřbitova, byla Obec dokonce v určité nemilosti představitelů obce Pouchov. V dubnu 1929, tedy jen několik měsíců před nápadem zřízení židovského kolumbária na Pouchově, byl dokončen a zprovozněn Sbor kněze Ambrože v moderní čtvrti města. Církev českoslvoenská se naopak těšila nemalé pozornosti, oblibě a protežování ze strany národně-demokratické radnice Hradce a také nemalé pozornosti místních i celostátních médií. Byla to právě nová, puristická modlitebna s pochozím kolumbáriem kolem jakéhosi „rajského dvora“, podle čeho byla hodnocena východočeská metropole jako moderní město. Je tedy více než pravděpodobné, že kromě všeobecného nadšení z kremačního hnutí, dlouhodobého reformního směřování Židovské obce ve městě s velmi malým počtem spíše tradicionalisticky zaměřených českých Němců, to byla i snah následovaat příklad „konkurenční“ církve, co ovlivnilo rozhodování k velmi radikálnímu kroku židovských představitelů v Hradci Králové dodatečně zřídit kolumbárium jako příznak modernity.

Anglický abstrakt

During the construction of the new chapel, whose rst projects have been made in 1928 and furthermore elaborated in the years 1929–1930 by architects František Berger and Jan Kraus, the Jewish Community got the idea to build a columbarium for depositing the cremated remains into the urns. For such a solution, there were probably two reasons: the rst has been rather high price for the foundation and maintenance of the graves, which many members of the Community despite the great social concessions couldn’t aord, but the columbarium would present relatively inexpensive final resting place within the existing graveyard. The second reason could be quite tense relations between the Jewish Community in Hradec Králové and the political representation of the city. As we can observe through the records about the foundation, administration, modernization and the enlargement of the graveyard, the members of the Jewish Community have been in disgrace with the municipality representatives in Pouchov. In April 1929, only several months before the Jewish Community started to pursue the idea of the foundation of the columbarium, the Priest Ambrose’s Congregation Church has been finished and opened. The Czechoslovak Church, on the other hand, has been very popular and has been favoured by the national democratic municipality in Hradec Králové and the Congregation Church opening caught the attention ofthe local and national media. It was its new puristic chapel with columbarium that helped to establish Hradec Králové as a modern Eastern Bohemia city in the sight of the general public. That example from rivalry Church, along with the general enthusiasm for cremation and long-term reformative course among the Jewish Community, aected the decision of the representatives ofthe Community and thus the columbarium has been additionally added.

Klíčová slova

židovská obec; židovský hrbitov; Pouchov; Hradec Králové; pohřební síň; kolumbárium

Klíčová slova v angličtině

Jewish Congregation; Jewish Cemetery; Pouchov; Hradec Králové; Burial Chapel; Columbarium

Autoři

ZIKMUND-LENDER, L.; WAINIGER, R.

Vydáno

1. 11. 2019

Nakladatel

Státní okresní archiv v Hradci Králové

Místo

Hradec Králové

ISBN

978-80-901805-2-9

Kniha

Královéhradecko

Edice

10

Číslo edice

2019

Strany od

365

Strany do

381

Strany počet

16

BibTex

@inbook{BUT162575,
  author="ZIKMUND-LENDER, L. and WAINIGER, R.",
  title="Pohřební {"}dvorana{"} s kolumbáriem na židovském hřbitově na Pouchově
",
  booktitle="Královéhradecko",
  year="2019",
  publisher="Státní okresní archiv v Hradci Králové",
  address="Hradec Králové",
  series="10",
  edition="2019",
  pages="365--381",
  isbn="978-80-901805-2-9"
}