Detail publikace

STABILITA VODNÍCH MOLEKULÁRNÍCH MŮSTKŮ V RAŠELINĚ

MIKŠÍK, F. KOTLÍK, J. KUČERÍK, J. PŮČKOVÁ, H.

Originální název

STABILITA VODNÍCH MOLEKULÁRNÍCH MŮSTKŮ V RAŠELINĚ

Anglický název

The stability of water molecular bridges in peatland soil

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Je popsána problematika měření rozpadu molekulárních můstků vody ve vrstvách zkoumaného rašelinového sloupce. Poukazuje na vyšší náchylnost k vysoušení v případě , že jsou horní vrstvy odstraněny nebo poškozeny. Tyto významné komplikace jsou spojeny s problémem nízké schopnosti zpětného smáčení kdysi vysušené rašeliny, která poté vyžaduje dlouhou dobu pro svou regeneraci. Teplota kolapsu WaMB je významně nižší u rašeliny než u běžné půdy pro synergický účinek procesu sušení a snížené schopnosti zpětného navlhčení. To činí rašelinovou půdu citlivější na náhlé změny ve vodním cyklu než jiné typy půd.

Anglický abstrakt

Problems of decomposition of molecular bridges of water in layers of examined peat column are described. It points to a higher susceptibility to drying if the top layers are removed or damaged. These significant complications are associated with the problem of the low wetting ability of the once dried peat, which then requires a long time for its regeneration. The WaMB collapse temperature is significantly lower in peat than in conventional soils due to the synergistic effect of the drying process and reduced rewet capacity. This makes peat soil more sensitive to sudden changes in the water cycle than other soil types.

Klíčová slova

Rašelina, voda, vodní můstky

Klíčová slova v angličtině

Peatland; Soil; Water; Water Molecular Bridges

Autoři

MIKŠÍK, F.; KOTLÍK, J.; KUČERÍK, J.; PŮČKOVÁ, H.

Vydáno

24. 10. 2019

Nakladatel

Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV

Místo

Košice 2019

ISBN

978-80-89883-08-0

Kniha

XXVIII. Vedecké sympózium

Edice

Hrádok 2019

Číslo edice

28

Strany od

90

Strany do

95

Strany počet

5

BibTex

@inproceedings{BUT162438,
  author="František {Mikšík} and Josef {Kotlík} and Jiří {Kučerík} and Helena {Půčková}",
  title="STABILITA VODNÍCH MOLEKULÁRNÍCH MŮSTKŮ V RAŠELINĚ",
  booktitle="XXVIII. Vedecké sympózium",
  year="2019",
  series="Hrádok 2019",
  number="28",
  pages="90--95",
  publisher="Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV",
  address="Košice 2019",
  isbn="978-80-89883-08-0"
}