Detail publikace

Netradiční blokující měnič s impulzním transformátorem o výkonu 12kW

MARTIŠ, J. VOREL, P. CIPÍN, R.

Originální název

Netradiční blokující měnič s impulzním transformátorem o výkonu 12kW

Anglický název

Non-traditional 12 kW flyback converter with a pulse transformer

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Vtomto příspěvku je představen návrh a konstrukce dvojspínačového blokujícího DC/DC měniče o vysokém výstupním výkonu 12 kW. Je také představeno zapojení a princip funkce nového pasivního bezztrátového kvazirezonančního odlehčovacího článku pro tento měnič. Součástí příspěvku jsou oscilogramy naměřené na oživeném měniči a naměřená mapa účinnosti. Zkonstruovaný měnič, využívající navržený odlehčovací článek, dosahuje účinnosti až 97 %. Je zachována vysoká účinnost i při nižším výstupním proudu a napětí.

Anglický abstrakt

Design and construction of a high-power 12 kW two-switch DC/DC flyback converter is presented in this contribution. Also, a new passive lossless quasi-resonant snubber circuit for the two-switch converter is pre-sentedand described. Oscillograms measured on the experimental converter as well as efficiency map are included. The converter, utilizing designed lossless snubber, reaches efficiency of up to 97 %. High efficiency is preserved even for decreased output currents and voltages.

Klíčová slova

Blokující měnič; vysoký výkon; kvazirezonanční odlehčovací článek; vysoká účinnost; dvojspínačový měnič

Klíčová slova v angličtině

Flyback converter; high power; quasi-resonant snubber; high efficiency; two-switch converter

Autoři

MARTIŠ, J.; VOREL, P.; CIPÍN, R.

Vydáno

11. 6. 2019

Místo

Plzeň

ISBN

978-80-02-02860-4

Kniha

XXXVI. Celostátní konference o elektrických pohonech

Číslo edice

1

Strany od

1

Strany do

6

Strany počet

6

BibTex

@inproceedings{BUT159665,
  author="Jan {Martiš} and Pavel {Vorel} and Radoslav {Cipín}",
  title="Netradiční blokující měnič s impulzním transformátorem o výkonu 12kW",
  booktitle="XXXVI. Celostátní konference o elektrických pohonech",
  year="2019",
  number="1",
  pages="1--6",
  address="Plzeň",
  isbn="978-80-02-02860-4"
}