Detail publikace

Výpočet optimálního spřaženého toku pro dosažení maximální účinnosti asynchronního motoru provozovaného v širokém rozsahu otáček a momentu

TOMAN, M. CIPÍN, R. VOREL, P.

Originální název

Výpočet optimálního spřaženého toku pro dosažení maximální účinnosti asynchronního motoru provozovaného v širokém rozsahu otáček a momentu

Anglický název

Calculation of Induction Motor Optimal Flux Linkage to Obtain Maximal Motor Efficiency in Wide Range of Speed and Torque

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Příspěvek se zabývá výpočtem optimálního spřaženého toku asynchronního motoru pro dosažení maximální účinnosti motoru pro libovolně požadovanou kombinaci momentu a otáček. Algoritmus, který byl pro výpočet navržen, uvažuje změnu parametrů motoru v závislosti na aktuálním provozním stavu motoru a dále také změnu teploty vinutí statoru a klece rotoru v závislosti na zatížení motoru. V článku jsou popsány postupy pro experimentální identifikaci parametrů motoru.

Anglický abstrakt

The paper deals with calculation of the optimal flux linkage of an induction motor which corresponds to maximal motor efficiency at specified combination of torque and speed. The proposed algorithm considers the change of motor parameters in dependence on the operating state of the motor and also the change of the stator and rotor winding temperatures in dependence on the load. There are procedures for the experimental identification of the motor parameters described in the contribution.

Klíčová slova

Asynchronní motor; maximální účinnost; optimální spřažený tok; vázaný model

Klíčová slova v angličtině

Induction motor; maximal efficiency; optimal flux linkage; coupled model

Autoři

TOMAN, M.; CIPÍN, R.; VOREL, P.

Vydáno

11. 6. 2019

Nakladatel

Česká elektrotechnická společnost, ÚOS Elektrické pohony

Místo

Plzeň

ISBN

978-80-02-02860-4

Kniha

XXXVI. celostátní konference o elektrických pohonech, Sborník

Číslo edice

1

Strany od

1

Strany do

6

Strany počet

6

BibTex

@inproceedings{BUT159392,
  author="Marek {Toman} and Radoslav {Cipín} and Pavel {Vorel}",
  title="Výpočet optimálního spřaženého toku pro dosažení maximální účinnosti asynchronního motoru provozovaného v širokém rozsahu otáček a momentu",
  booktitle="XXXVI. celostátní konference o elektrických pohonech, Sborník",
  year="2019",
  number="1",
  pages="1--6",
  publisher="Česká elektrotechnická společnost, ÚOS Elektrické pohony",
  address="Plzeň",
  isbn="978-80-02-02860-4"
}