Detail publikace

Detekce mikroplastů PET v půdách za pomoci termogravimetrie

KAMENÍKOVÁ, E. FOJT, J. PALUCHOVÁ, N. BRTNICKÝ, M. KUČERÍK, J. KABELÍKOVÁ, L.

Originální název

Detekce mikroplastů PET v půdách za pomoci termogravimetrie

Anglický název

Detection of PET microplastics in soil using TGA

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Produkce plastů narostla mezi lety 1976 a 2014 o více než 600 % [1]. Z celkového množství vyprodukovaných plastů je asi 40 % určeno k balení, tudíž pouze na jedno použití [2] a z tohoto množství jsou pouze dvě třetiny recyklovány [3], což má za následek obrovskou produkci plastového odpadu. Navíc je produkce plastů, jejich recyklace a skládkování spojena se štěpením plastů různými mechanickými nebo biologickými vlivy na malé fragmenty, mikroplasty (částice s velikostí pohybující se mezi 5 mm a 100 nm) [4, 5] . Výzkumy naznačují, že mikroplasty mohou mít negativní vliv na floru a faunu a mohou ovlivňovat i některé další procesy v životním prostředí [6]. V současné době probíhají výzkumy v oblasti znečistění řek a oceánů, dostatečný výzkum v oblasti znečištění půd ale dosud chybí. Díky heterogenitě půdního systému je cizorodé látky v ní obsažené velmi obtížné analyzovat a následně spolehlivě kvantifikovat [7]. Několik metod pro analýzu mikroplastů v půdách sice existuje, tyto metody jsou ale časově a materiálově velmi náročné a jsou většinou pouze kvalitativní nebo ojediněle pak semikvantitativní [8]. Tato práce se tedy zaměřuje na možnosti využití termogravimetrie pro kvalitativní a kvantitativní analýzy mikroplastů v půdách.

Anglický abstrakt

Produkce plastů narostla mezi lety 1976 a 2014 o více než 600 % [1]. Z celkového množství vyprodukovaných plastů je asi 40 % určeno k balení, tudíž pouze na jedno použití [2] a z tohoto množství jsou pouze dvě třetiny recyklovány [3], což má za následek obrovskou produkci plastového odpadu. Navíc je produkce plastů, jejich recyklace a skládkování spojena se štěpením plastů různými mechanickými nebo biologickými vlivy na malé fragmenty, mikroplasty (částice s velikostí pohybující se mezi 5 mm a 100 nm) [4, 5] . Výzkumy naznačují, že mikroplasty mohou mít negativní vliv na floru a faunu a mohou ovlivňovat i některé další procesy v životním prostředí [6]. V současné době probíhají výzkumy v oblasti znečistění řek a oceánů, dostatečný výzkum v oblasti znečištění půd ale dosud chybí. Díky heterogenitě půdního systému je cizorodé látky v ní obsažené velmi obtížné analyzovat a následně spolehlivě kvantifikovat [7]. Několik metod pro analýzu mikroplastů v půdách sice existuje, tyto metody jsou ale časově a materiálově velmi náročné a jsou většinou pouze kvalitativní nebo ojediněle pak semikvantitativní [8]. Tato práce se tedy zaměřuje na možnosti využití termogravimetrie pro kvalitativní a kvantitativní analýzy mikroplastů v půdách.

Klíčová slova

Půda, Mikroplasty, termogravimetrie, PET

Klíčová slova v angličtině

Soil, Microplastics. Thermogravimetry, PET

Autoři

KAMENÍKOVÁ, E.; FOJT, J.; PALUCHOVÁ, N.; BRTNICKÝ, M.; KUČERÍK, J.; KABELÍKOVÁ, L.

Vydáno

10. 10. 2019

ISBN

978-80-88307-03-7

Kniha

Sborník příspěvku Termoanalytický seminář 2019

Strany od

102

Strany do

106

Strany počet

6

URL

BibTex

@inproceedings{BUT159292,
  author="Eliška {Kameníková} and Jakub {Fojt} and Natálie {Palucha} and Martin {Brtnický} and Jiří {Kučerík} and Lucie {Šudomová}",
  title="Detekce mikroplastů PET v půdách za pomoci termogravimetrie",
  booktitle="Sborník příspěvku Termoanalytický seminář 2019",
  year="2019",
  pages="102--106",
  isbn="978-80-88307-03-7",
  url="http://www.thermal-analysis.cz/TAS/Sbornik-TAS-2019.pdf"
}