Detail publikace

POHLEDNICE S TUNELY VE ŠVÝCARSKU II

HORÁK, V. SVOBODA, R. ZÁVACKÝ, M.

Originální název

POHLEDNICE S TUNELY VE ŠVÝCARSKU II

Anglický název

PICTURE POSTCARDS WITH TUNNELS IN SWITZERLAND II

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Švýcarsko je známé nejen spořivostí a pracovitostí svých obyvatel, hodinkami, sýry, čokoládou a bankovnictvím. Ale je také zemí zaslíbenou tunelům. Je to dáno historicky především dramatickou morfologií území, pokročilou úrovní dopravy a technickým rozvojem. Ostatně řada pohlednic představujících tunely ve Švýcarsku již byla v tomto seriálu prezentována v TUNELech č. 4/2004, 1/2016 a 1/2019. V tomto pokračování seriálu se vracíme především k pohlednicím s tunely překonávajícími Gotthardský masív železnicí i po silnici (5 kusů) a dále uvádíme 2 pohlednice s tunely na železniční dráze do sedla Jungfrau. Jako zajímavost je připojena pohlednice přibližující umělou turistickou atrakci – ledovou jeskyni (Eisgrotte) Gründelwald.

Anglický abstrakt

Switzerland is known not only for thrifty and hard working population, watches, cheeses, chocolate and banking. It is also a country promised to tunnels. It is given historically by the dramatic morphology of the terrain surface, advanced level of transportation and technical development. By the way, many picture postcards showing tunnels in Switzerland have already been presented in TUNEL journal issues No. 4/2014, 1/2016 and 1/2019. This continuation of the series is a return to picture postcards showing the Gotthard massif being overcome by railway and on road (5 pieces) and further introduced are 2 picture postcards presenting tunnels on the railway line to the Jungfrau pass. A picture postcard giving an idea of the no more existing tourist attraction – the artifi cial ice cavern (Eisgrotte) Grindelwald is attached as an interesting feature.

Klíčová slova

Gotthard, silniční tunel, železniční tunel, Jungfraubahn, Eisgrotte

Klíčová slova v angličtině

Gotthard, road tunnel, railway tunnel, Jungfraubahn, Eisgrotte

Autoři

HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M.

Vydáno

9. 9. 2019

Nakladatel

Česká tunelářská asociaca a Slovenská tunelárska asociácia ITA-AITES

Místo

Praha

ISSN

1211-0728

Periodikum

Tunel

Ročník

28

Číslo

3

Stát

Česká republika

Strany od

61

Strany do

64

Strany počet

4

URL

BibTex

@article{BUT158452,
  author="Vladislav {Horák} and Richard {Svoboda} and Martin {Závacký}",
  title="POHLEDNICE S TUNELY VE ŠVÝCARSKU II",
  journal="Tunel",
  year="2019",
  volume="28",
  number="3",
  pages="61--64",
  issn="1211-0728",
  url="https://www.ita-aites.cz/files/tunel/2019/tunel_3-19.pdf"
}