Detail publikace

Metodika II pro bezdrátový systém GTI.

JANKOVÝCH, R. HAMMER, M.

Originální název

Metodika II pro bezdrátový systém GTI.

Anglický název

Methodology II for wireless GTI system.

Typ

zpráva odborná

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Na základě uzavřené smlouvy o dílo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17 205/0013189 mezi firmou DATRON-TECHNOLOGY CZ s.r.o. a VUT FSI Brno č. 11581/2018/00 byla vytvořena zpráva s názvem Metodika II pro bezdrátový systém GTI. Zpráva obsahuje základní terminologii týkající se řešené problematiky, popis bezdrátového systému GTI a základní nastavení tohoto systému pro měření. Rovněž součástí zprávy je návod na vytvoření pochůzkového měření pro jeden akcelerometr a nakonec návod na měření s celým systémem GTI.

Anglický abstrakt

Based on the contract for work CZ.01.1.02 / 0.0 / 0.0 / 17 205/0013189 concluded between DATRON-TECHNOLOGY CZ s.r.o. and BUT FSI Brno No. 11581/2018/00 a report entitled Methodology II for the GTI wireless system was created. The report contains basic terminology related to the issue, a description of the wireless GTI system and basic settings of this system for measurement. Also part of the report is a guide to create a route measurement for one accelerometer and finally a measurement guide with the entire GTI system.

Klíčová slova

Metodika měření, bezdrátový systém s označením GTI, nastavení systému, pochůzkové měření, nastavení měření rychlosti vibrací, nastavení zrychlení vibrací, návod ne měření systémem GTI.

Klíčová slova v angličtině

Measuring methodology, wireless system with GTI designation, system setting, route measurement, vibration speed measurement setting, vibration acceleration setting, GTI measurement instructions.

Autoři

JANKOVÝCH, R.; HAMMER, M.

Vydáno

6. 10. 2018

Místo

VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství

Strany od

1

Strany do

32

Strany počet

31

BibTex

@techreport{BUT158363,
  author="Róbert {Jankových} and Miloš {Hammer}",
  title="Metodika II pro bezdrátový systém GTI.",
  year="2018",
  address="VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství",
  pages="1--32"
}