Detail publikace

Měřicí zpráva II. Návrh nových metrologických diagnostických parametrů.

JANKOVÝCH, R. HAMMER, M. HOLUB, M. HARČARÍK, M. LIPUS, T.

Originální název

Měřicí zpráva II. Návrh nových metrologických diagnostických parametrů.

Anglický název

Measuring report II. Design of new metrological diagnostic parameters.

Typ

zpráva odborná

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Na základě uzavřené smlouvy o dílo č.: 11581/2018/00 mezi firmou DATRON-TECHNOLOGY CZ s.r.o Brno a VUT FSI Brno byla v roce 2019 vypracována zpráva: Měřicí zpráva II. Návrh nových metrologických diagnostických parametrů. Tato zpráva je zaměřena na multiparametrickou diagnostiku strojů a zařízení. popisuje současný stav multiparametrické diagnostiky v uvedeném a dále se soustřeďuje na návrh kontrolního vzorku. Jsou posány parametry textury kontrolního vzorku a způsoby hodnocení textury kontrolních vzorků různými metodami. Závěrem je popsán test stroje DATRON M8 - CUBE , a to nastavení testu a vlastní měření včetně vyhodnocení.

Anglický abstrakt

Based on the concluded contract for work no .: 11581/2018/00 between DATRON-TECHNOLOGY CZ sro Brno and VUT FSI Brno, a report was prepared in 2019: Measuring report II. Design of new metrological diagnostic parameters. This report focuses on multi-parameter diagnostics of machines and equipment. describes the current state of multiparametric diagnostics in the aforementioned and further focuses on the design of the control sample. The texture parameters of the control sample and the methods of evaluating the texture of the control samples by various methods are described. Finally, the test of the DATRON M8 - CUBE is described, namely the test setup and the measurement itself including the evaluation.

Klíčová slova

Multiparametrická diagnostika, textura povrchu vzorku, kontrolní vzorek, metody hodnocení textury, test stroje.

Klíčová slova v angličtině

Multiparametrická diagnostika, textura povrchu vzorku, kontrolní vzorek, metody hodnocení textury, test stroje.

Autoři

JANKOVÝCH, R.; HAMMER, M.; HOLUB, M.; HARČARÍK, M.; LIPUS, T.

Vydáno

5. 4. 2019

Nakladatel

VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství

Místo

VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství

Strany od

1

Strany do

82

Strany počet

81

BibTex

@techreport{BUT158361,
  author="Róbert {Jankových} and Miloš {Hammer} and Michal {Holub} and Matej {Harčarík} and Tadeáš {Lipus}",
  title="Měřicí zpráva II. Návrh nových metrologických diagnostických parametrů.",
  year="2019",
  publisher="VUT  v Brně, Fakulta strojního inženýrství",
  address="VUT  v Brně, Fakulta strojního inženýrství",
  pages="1--82"
}