Detail publikace

Studium struktury katodových materiálů pro lithno iontové akumulátory metodou rentgenové strukturní analýzy

KUNICKÝ, D. CHLADIL, L. KAZDA, T.

Originální název

Studium struktury katodových materiálů pro lithno iontové akumulátory metodou rentgenové strukturní analýzy

Anglický název

Structure study of cathode materials for lithium ion batteries by X-ray structure analysis

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Tato práce se zabývá strukturní charakterizací komerciálních uhlíkem potahovaných LiFePO4 katod v různém stupni nabití. Materiál byl měřen uvnitř speciálně upravené měřicí cely pomocí difraktometru Rigaku Miniflex 600 HR. Měření metodou operando probíhalo pomocí galvanostatického nabíjení (0,1 C). Mřížkové parametry a objemové změny byly získány pomocí Rietveldovi analýzy. Z výsledků vyplývá, že uhlík nemá žádný vliv na objemové změny materiálu. Naměřené výsledky jsou totožné s výsledky studií uvedených v literatuře.

Anglický abstrakt

This paper is focused on the structural characterization of commercially exploited carbon coated LiFePO4 cathode material in different state of charge. The material was measured inside of modified ECC-Opto-Std cell and X-ray characterization were performed using Rigaku Miniflex 600 HR diffractometer. The operando measurement at slow galvanostatic charging (0.1 C) for characterization of electrodes in different state of charge was used. Lattice parameters and volume changes were evaluate dby Rietveld refinement and results indicate that carbon coating of particles does not have any influence on the volume changes of materials. We found the full compliace of lattice parameteres changes and therefore also volume changes as was reported for pure LFP material in other reported studies.

Klíčová slova

LiFePO4; baterie; lithium; elektrody; XRD; rentgenová strukturní analýza

Klíčová slova v angličtině

LiFePO4; batteries; lithium; electrodes; XRD; X-ray structure analysis

Autoři

KUNICKÝ, D.; CHLADIL, L.; KAZDA, T.

Vydáno

15. 5. 2019

ISBN

978-80-02-02858-1

Kniha

40. Nekonvenční zdroje elektrické energie

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

61

Strany do

64

Strany počet

4

BibTex

@inproceedings{BUT157983,
  author="Daniel {Kunický} and Ladislav {Chladil} and Tomáš {Kazda}",
  title="Studium struktury katodových materiálů pro lithno iontové akumulátory metodou rentgenové strukturní analýzy",
  booktitle="40. Nekonvenční zdroje elektrické energie",
  year="2019",
  series="1",
  number="1",
  pages="61--64",
  isbn="978-80-02-02858-1"
}