Detail publikace

Vývoj geometrické polohy koleje v čase

SVOBODA, R. DUŠEK, E., PEŇÁZOVÁ, G.

Originální název

Vývoj geometrické polohy koleje v čase

Anglický název

Progress of the Track Geometry in Time

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Článek se zabývá možnostmi sledování vývoje kvality geometrických parametrů koleje. Praktické ukázky jsou zpracovány na datech z traťového úseku Hodonín - Rohatec.

Anglický abstrakt

The article focuses on possibilities of monitoring the track geometry quality progress. Practical examples are illustrated by evaluation of data from the track section Hodonín - Rohatec.

Klíčová slova

Geometrické parametry koleje, směrodatná odchylka, známky kvality, údržba.

Klíčová slova v angličtině

Track geometry, standard deviation, quality index, maintenance.

Autoři

SVOBODA, R.; DUŠEK, E., PEŇÁZOVÁ, G.

Vydáno

20. 2. 2019

Nakladatel

VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní Děčín, p. o.

Místo

Děčín

ISBN

978-80-905733-6-9

Kniha

Kvalita staveb a oprav tratí železniční dopravní cesty

Číslo edice

1

Strany od

21

Strany do

25

Strany počet

122

BibTex

@inproceedings{BUT157939,
  author="Richard {Svoboda} and Erik {Dušek} and Gabriela {Peňázová}",
  title="Vývoj geometrické polohy koleje v čase",
  booktitle="Kvalita staveb a oprav tratí železniční dopravní cesty",
  year="2019",
  number="1",
  pages="21--25",
  publisher="VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní Děčín, p. o.",
  address="Děčín",
  isbn="978-80-905733-6-9"
}