Detail publikace

systému měření a verifikace rozměrů balíků kartonů

HOLCMAN, V. TRČKA, T. MACKŮ, R. ŠKARVADA, P. MAJZNER, J. SEDLÁK, P.

Originální název

systému měření a verifikace rozměrů balíků kartonů

Anglický název

measuring system and verifying the dimensions of cardboard packages

Typ

souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Jedná se o systém, který bude monitorovat a vyhodnocovat vyráběný rozměr kartonů. Systém se bude skládat ze: • systémů umožňující přesné měření rozměrů s přesností na 1mm, pro rozsah vyráběných kartonů 200x200mm – 2500x4500mm a výšku balíků s rozsahem 200-2200 mm s přesností na 3mm. • systému detekce paletového lísku a něj rozpoznání rozměru balíku • systém fotodokumentace, bude sloužit pro záznam fotografii na disk dle požadovaných vlastností, ukládání, archivace, třídění • systém sběru dat, vyhodnocení, optická či akustická signalizace a akční zásah pro nadřazené systémy

Anglický abstrakt

It is a system that will monitor and evaluate the produced carton size. The system will consist of: • systems capable of accurately measuring dimensions to 1mm, for the range of cartons produced 200x200mm - 2500x4500mm and bale height of 200-2200 mm with precision of 3mm. • pallet hail detection system and package recognition • Photodocumentation system, will be used to record a photo on a disc according to required features, storage, archiving, sorting • Data collection system, evaluation, optical or acoustic signaling, and action action for superior systems

Klíčová slova

system, verifikace

Klíčová slova v angličtině

system, verification

Autoři

HOLCMAN, V.; TRČKA, T.; MACKŮ, R.; ŠKARVADA, P.; MAJZNER, J.; SEDLÁK, P.

Vydáno

30. 12. 2018

Strany od

1

Strany do

25

Strany počet

25

BibTex

@misc{BUT153346,
  author="Vladimír {Holcman} and Tomáš {Trčka} and Robert {Macků} and Pavel {Škarvada} and Jiří {Majzner} and Petr {Sedlák}",
  title="systému měření a verifikace rozměrů balíků kartonů",
  year="2018",
  pages="1--25",
  note="summary research report - contract. research"
}