Detail publikace

Využití termofyziologického modelu na určení tepelné zátěže člověka v ochranných oděvech

POKORNÝ, J. KOPEČKOVÁ, B. FIŠER, J. TOMA, R. JÍCHA, M.

Originální název

Využití termofyziologického modelu na určení tepelné zátěže člověka v ochranných oděvech

Anglický název

Application of thermophysiological model to predict the human heat stress in protective clothing

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Ochranné oděvy mají za cíl ochránit člověka před extrémními podmínkami, případně prodloužit dobu pobytu v takovýchto podmínkách (hasiči, protichemické jednotky, horníci apod.). Znalost vlastností ochranných oděvů je zásadní pro vydání doporučení, po jakou dobu je možné zdržovat se ve ztížených podmínkách, aniž by došlo k zdravotním problémům při akci. V tomto článku je prezentována aplikace termofyziologického modelu FMTK na ochranné oděvy. Cílem studie bylo provést analýzu vlivu různých oděvů na tepelnou zátěž člověka při vyšší fyzické zátěži (až 4,3 met). Simulace byly provedeny pro funkční spodní prádlo, filtrační ochranný převlek FOP M2000 a protichemický oblek Tychem-F. Zásadními vstupy do modelu jsou materiálové vlastnosti oděvu – tepelný odpor oděvu Rcl a odpor oděvu vůči vypařování Ret. Hodnoty pro jednotlivé oděvy byly buď přímo změřeny pomocí tepelného manekýna Newton nebo určeny na základě dostupných dat v literatuře. Výsledkem simulací bylo určit bezpečnou dobu zátěže, kdy rektální teplota nepřesáhne 38,5 °C. Výsledky byly porovnány se skutečnými daty získaných na dobrovolnících při zátěžových testech v klimatické komoře.

Anglický abstrakt

The protective clothing is used to protect human against extreme conditions and to increase a safe time of exposure for e.g. firefighters, hazmat units, miners etc. The knowledge of protective clothing properties is essential for adjustment of the recommended time to avoid health risk during the mission. In this paper, the application of the FMTK Fiala-based thermophysiological model to the protective clothing. The aim of the study was to analyse effect of various clothing ensembles (an underwear, NBC suit, FOP M2000 and chemical protective suit Tychem-F) for high metabolic rates up to 4.3 met. The main inputs of the model are material properties of clothing as thermal resistance Rcl and evaporative resistance Ret. The values of material properties of clothing ensembles were either measured by thermal manikin Newton or were identified from literature. The main result of this study was to identify safe time of exposure, when the rectal temperature not exceed temperature 38.5 °C. These results were verified by the real measured data on volunteers in climatic chamber.

Klíčová slova

termofyziologický model, tepelný stres, ochranné oděvy

Klíčová slova v angličtině

thermophysiological model, heat stress, protective clothing

Autoři

POKORNÝ, J.; KOPEČKOVÁ, B.; FIŠER, J.; TOMA, R.; JÍCHA, M.

Vydáno

13. 11. 2018

ISBN

978-80-270-4852-6

Kniha

HAZMAT PROTECT 2018, 3. ročník odborné konference o ochraně proti CBRN látkám SBORNÍK ABSTRAKTU + DVD s celými články

Edice

SÚJCHBO, v. v. i., Kamenná, Česká republika

Strany od

1

Strany do

10

Strany počet

10

URL

BibTex

@inproceedings{BUT152115,
  author="Jan {Pokorný} and Barbora {Řehák Kopečková} and Jan {Fišer} and Róbert {Toma} and Miroslav {Jícha}",
  title="Využití termofyziologického modelu na určení tepelné zátěže člověka v ochranných oděvech",
  booktitle="HAZMAT PROTECT 2018, 3. ročník odborné konference o ochraně proti CBRN látkám
SBORNÍK ABSTRAKTU + DVD s celými články",
  year="2018",
  series="SÚJCHBO, v. v. i., Kamenná, Česká republika",
  pages="1--10",
  isbn="978-80-270-4852-6",
  url="http://hazmat-protect.sujchbo.cz/wp-content/uploads/2018/11/Hazmat-Protect-2018-%E2%80%93-Book-of-Abstracts.pdf"
}