Detail publikace

Predikce chování odběratelů v distribuční soustavě nízkého napětí

MLÝNEK, P. UHER, V. TOMAN, P. ZAMPHIROPOLOS, J.

Originální název

Predikce chování odběratelů v distribuční soustavě nízkého napětí

Anglický název

Prediction of behaviour of consumer in low volatge networks

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Článek se zaměřuje na analýzu možností využití dat z měření na odběrných a předávacích místech pro pre-dikci chování odběratelů v distribuční soustavě nízkého napětí (NN). Na základě data z elektroměrů z pilotní-ho projektu realizovaného E.ON Distribuce byly ověřeny různé metody predikce a stanoveny nezbytné vstupní podmínky pro věrohodnou predikci.

Anglický abstrakt

The paper focuses on the analysis of the possibilities of utilization of data from measurements at sampling and handover points for pre-behavior of customers in the low voltage distribution system (NN). Based on the data from the electricity meters from the pilot project realized by E.ON Distribuce, various prediction methods were verified and the necessary input conditions for a reliable prediction were established.

Klíčová slova

predikce, nízké napětí

Klíčová slova v angličtině

prediction, low voltage

Autoři

MLÝNEK, P.; UHER, V.; TOMAN, P.; ZAMPHIROPOLOS, J.

Vydáno

7. 11. 2018

Nakladatel

EGC České Budějovice

Místo

České Budějovice

Strany od

1

Strany do

11

Strany počet

11

URL

BibTex

@inproceedings{BUT151745,
  author="Petr {Mlýnek} and Václav {Uher} and Petr {Toman} and Juan J. {Zamphiropolos}",
  title="Predikce chování odběratelů v distribuční soustavě nízkého napětí",
  year="2018",
  pages="1--11",
  publisher="EGC České Budějovice",
  address="České Budějovice",
  url="https://www.ckcired.cz/konference-cired/konference-ck-cired-2018-26/o-konferenci.html"
}