Detail publikace

Modely asynchronních strojů

CIPÍN, R.

Originální název

Modely asynchronních strojů

Typ

teze habilitační práce

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Práce se zabývá konstrukcí matematických modelů třífázových asynchronních strojů. Jsou zde ukázány dva rozdílné způsoby odvození dynamických rovnic modelu stroje s formálně totožným výsledkem. Z dynamických rovnic modelu stroje je odvozeno statické náhradní zapojení včetně uvedení základních způsobů identifikace jednotlivých elektrických parametrů.

Klíčová slova

Asynchronní stroje; dynamický model; identifikace; náhradní zapojení; prostorový vektor; statický model

Autoři

CIPÍN, R.

Vydáno

25. 4. 2018

Nakladatel

VUTIUM

Místo

Brno

Strany od

1

Strany do

35

Strany počet

35

BibTex

@misc{BUT150961,
  author="Radoslav {Cipín}",
  title="Modely asynchronních strojů",
  year="2018",
  pages="1--35",
  publisher="VUTIUM",
  address="Brno",
  note="habilitation thesis principal points"
}