Detail publikace

Bezpečnostní testování aktivních prvků PON sítě

CHAPČÁK, D. OUJEZSKÝ, V. HORVÁTH, T. MÜNSTER, P.

Originální název

Bezpečnostní testování aktivních prvků PON sítě

Anglický název

Security testing of active PON network devices

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Článek poskytuje přehled o provedeném testování kybernetické bezpečnosti vybraných síťových zařízení pasivních optických sítí v rámci projektu podporovaného Ministerstvem vnitra ČR. Testy jsou z větší části provedeny s využitím virtuální linuxové distribuce Kali. Cílem je ověřit zranitelnost a odolnost vůči zvoleným útokům na koncové a centrální prvky pasivní optické sítě použitých v testovaném polygonu. První část se věnuje obecnému přehledu testovaných zařízení a topologii zapojení, další část článku se zabývá aktivním a pasivním hledáním bezpečnostních chyb a následnému testování průniku. Poslední část článku shrnuje dosažené výsledky.

Anglický abstrakt

This article provides an overview of cybersecurity testing performed on selected network devices of passive optical networks within a project supported by the Ministry of the Interior of the Czech Republic. The tests are mostly done using the Kali Virtual Linux distribution. The objective is to verify the vulnerability and resilience against the selected attacks on the terminal and central passive optical network elements used in the tested polygon. The first part deals with the general overview of the tested devices and the connection topology, the next part of the article deals with the active and passive search for security faults and subsequent testing of penetration. The last part summarizes the results.

Klíčová slova

Bezpečnost, PON, sítě, testování

Klíčová slova v angličtině

Security testing of active PON network devices

Autoři

CHAPČÁK, D.; OUJEZSKÝ, V.; HORVÁTH, T.; MÜNSTER, P.

Vydáno

26. 10. 2018

Nakladatel

International Society for Science and Engineering, o.s.

Místo

Brno

ISSN

1213-1539

Periodikum

Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)

Ročník

20

Číslo

4

Stát

Česká republika

Strany od

1

Strany do

5

Strany počet

5

URL

BibTex

@article{BUT150701,
  author="David {Chapčák} and Václav {Oujezský} and Tomáš {Horváth} and Petr {Münster}",
  title="Bezpečnostní testování aktivních prvků PON sítě",
  journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
  year="2018",
  volume="20",
  number="4",
  pages="1--5",
  issn="1213-1539",
  url="http://www.elektrorevue.cz/cz/clanky/komunikacni-technologie/0/bezpecnostni-testovani-aktivnich-prvku-pon-site-1/"
}