Detail publikace

Návrh univerzálního řídicího software pro optické moduly EDFA komunikující přes sériovou linku

DEJDAR, P. MÜNSTER, P. HOLÍK, M.

Originální název

Návrh univerzálního řídicího software pro optické moduly EDFA komunikující přes sériovou linku

Anglický název

Design of universal control software for EDFA optical modules communicating over a serial line

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Tento článek se věnuje návrhu aplikace pro komunikaci s optickými moduly EDFA, využitím sériové linky a programovacího prostředí LabVIEW. Grafické uživatelské prostředí bylo vyvíjeno tak, aby bylo možné aktualizovat informace o optických zesilovačích a zároveň možnost měnit parametry EDFA podle potřeby optické sítě. Takto vytvořené prostředí je zároveň programováno tak, aby uživateli umožnilo intuitivní ovládání zesilovačů, bez potřeby hlubších znalostí zesilovačů. Nejdůležitější vlastností GUI je možnost univerzálního ovládání různých EDFA zesilovačů, použitím načítání příkazů z externích textových souborů.

Anglický abstrakt

This article deals with the application design for communication with EDFA optical modules, using the serial communication interface and the LabVIEW programming environment. The graphical user interface has been developed to update optical amplifier information and to change EDFA parameters as required by the optical network. This environment is also programmed to allow the user to intuitively control the amplifiers without the need for deeper knowledge of amplifiers. The most important feature of the GUI is the versatile control of various EDFAs by using command readings from external text files.

Klíčová slova

EDFA, NI LabVIEW, Sériová linka

Klíčová slova v angličtině

EDFA, NI LabVIEW, Serial communication interface

Autoři

DEJDAR, P.; MÜNSTER, P.; HOLÍK, M.

Vydáno

30. 6. 2018

Nakladatel

International Society for Science and Engineering, o.s.

Místo

Brno

ISSN

1213-1539

Periodikum

Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)

Ročník

20

Číslo

3

Stát

Česká republika

Strany od

63

Strany do

67

Strany počet

5

BibTex

@article{BUT150347,
  author="Petr {Dejdar} and Petr {Münster} and Martin {Holík}",
  title="Návrh univerzálního řídicího software pro optické moduly EDFA komunikující přes sériovou linku",
  journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
  year="2018",
  volume="20",
  number="3",
  pages="63--67",
  issn="1213-1539"
}