Detail publikace

Pohlednice s městskými tunely - pokračování

HORÁK, V. SVOBODA, R. ZÁVACKÝ, M.

Originální název

Pohlednice s městskými tunely - pokračování

Anglický název

Picture postcards with urban tunnels - continuation

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

V dalším dílu seriálu s tunelovými pohlednicemi dnes představujeme šest městských tunelů v Evropě a sedmý až v daleké Austrálii. První stavba (v Salzburgu) je z historického hlediska přinejmenším velmi významná, druhý z uváděných objektů potom městským tunelem, ve smyslu toho slova, ani není – jde o starý železniční tunel vedený v nevelké hloubce napříč městem. Historicky zajímavé (s přihlédnutím k jejich dosti pohnutému osudu) jsou také tunely v Římě a krátký tramvajový tunel v Budapešti. Značně technicky pozoruhodný je městský podmořský tunel v Sydney.

Anglický abstrakt

In this part of the series of picture postcards showing tunnels, we are today introducing six urban tunnels in Europe and the seventh one as far away as Australia. The first structure (in Salzburg) is at least very important from the historical point of view; the second of the presented structures is not an urban tunnel in the meaning of this word – it is an old railway tunnel running at a small depth across a town. Tunnels in Rome and a short tramway tunnel in Budapest are also historically interesting (with respect to their rather unsettled destiny). The urban subsea tunnel in Sydney is quite technically remarkable.

Klíčová slova

Městský tunel, Salzburg, Bielsko-Biala, Řím, Budapešť, Sydney

Klíčová slova v angličtině

Urban tunnel, Salzburg, Bielitz, Rome, Budapest, Sydney

Autoři

HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M.

Vydáno

11. 12. 2017

Nakladatel

Česká tunelářská asociace a Slovenská tunelárska asociácia ITA-AITES

Místo

Praha

ISSN

1211-0728

Periodikum

Tunel

Ročník

26

Číslo

4

Stát

Česká republika

Strany od

81

Strany do

83

Strany počet

3

URL

BibTex

@article{BUT143142,
  author="Vladislav {Horák} and Richard {Svoboda} and Martin {Závacký}",
  title="Pohlednice s městskými tunely - pokračování",
  journal="Tunel",
  year="2017",
  volume="26",
  number="4",
  pages="81--83",
  issn="1211-0728",
  url="https://www.ita-aites.cz/files/tunel/2017/tunel_4_17_def.pdf"
}