Detail publikace

ŘEŠENÍ A PARCIÁLNÍ VÝSTUPY GRANTOVÉHO PROJEKTU GAČR „EXPERTNÍ SYSTÉM PRO POSOUZENÍ SPOLEHLIVOSTI A RIZIK MĚSTSKÉHO ODVODNĚNÍ“

MIČÍN, J., PRAX, P., MENŠÍK, M., MERTOVÁ, J., NOSEK, R.

Originální název

ŘEŠENÍ A PARCIÁLNÍ VÝSTUPY GRANTOVÉHO PROJEKTU GAČR „EXPERTNÍ SYSTÉM PRO POSOUZENÍ SPOLEHLIVOSTI A RIZIK MĚSTSKÉHO ODVODNĚNÍ“

Anglický název

Solution and partial outputs from Grant project “Decision Support System for evaluation of reliability and risk in the frame of the municipal drainage”

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Předložený příspěvek prezentuje záměry řešení grantového úkolu a jeho vybraný výstup – úkol GAČR „Expertní systém pro posouzení spolehlivosti a rizik městského odvodnění“. Řešení problému vygenerovalo mnoho dalších úkolů které nebyly deklarovány v základním záměru zadání projektu. V příspěvku chceme informovat kolegy ze spolupracujících kateder o vybraných parciálních problémech řešení tak, aby bylo zřejmé, jakým směrem se vyvíjela geneze řešení projektu. Jedná se o vybrané partie, které budeme v diskusi na semináři podrobněji definovat. Základním výsledkem projektu je závěrečná zpráva a sborník z oponentního semináře. Budou na semináři k dispozici.

Anglický abstrakt

The paper presents intentions of the Grant project “Decision Support System for evaluation of reliability and risk in the frame of the municipal drainage”. The fundamental result is final report and workshop proceedings available.

Klíčová slova v angličtině

Decision Support System, reliability, risk analysis, municipal drainage

Autoři

MIČÍN, J., PRAX, P., MENŠÍK, M., MERTOVÁ, J., NOSEK, R.

Rok RIV

2004

Vydáno

26. 5. 2004

Nakladatel

VUT v Brně, FAST, ÚVHO

Místo

Brno, Česká republika

ISBN

80-7204-338-2

Kniha

Aktuální problémy vodního hospodářství obcí

Strany od

41

Strany do

48

Strany počet

8

BibTex

@inproceedings{BUT14237,
  author="Jan {Mičín} and Petr {Prax} and Miroslav {Menšík} and Jitka {Zbořilová} and Roman {Nosek}",
  title="ŘEŠENÍ A PARCIÁLNÍ VÝSTUPY GRANTOVÉHO PROJEKTU GAČR „EXPERTNÍ SYSTÉM PRO POSOUZENÍ SPOLEHLIVOSTI A RIZIK MĚSTSKÉHO ODVODNĚNÍ“",
  booktitle="Aktuální problémy vodního hospodářství obcí",
  year="2004",
  pages="8",
  publisher="VUT v Brně, FAST, ÚVHO",
  address="Brno, Česká republika",
  isbn="80-7204-338-2"
}