Detail publikace

Systém prevence průniku Slow HTTP DoS a DDoS útoků

SIKORA, M. BLAŽEK, P.

Originální název

Systém prevence průniku Slow HTTP DoS a DDoS útoků

Anglický název

Intrusion Prevention System of Slow HTTP DoS and DDoS attack

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Tento článek je zaměřen na problematiku detekce a ochrany před útoky typu Slow DoS a DDoS pomocí analýzy provozu v počítačových sítích. Čtenář je uveden do základní problematiky těchto útoků a je mu objasněn princip útoků Slow GET, Slow POST, Slow Read a Apache Range Header. V článku je dále navrhnuta sada metod pro detekci a ochranu před těmito útoky. Navržené metody jsou použity pro implementaci vlastního systému prevence průniku (z angl. Intrusion Prevention Systems, zkráceně IPS), který je nasazen na hraniční filtrační server počítačové sítě za účelem ochrany webových serverů před útoky z internetu. Vytvořený systém je následně testován v laboratorní síti. Prezentované výsledky testování prokazují, že vytvořený systém je schopen detekovat výše zmíněné DoS útoky a následně ochránit webové servery před ovlivněním poskytovaných služeb.

Anglický abstrakt

This article focuses on the detection and protection against Slow DoS and DDoS attacks using analyzing traffic in computer networks. The reader is introduced to the basic problems of these attacks and principle of attacks Slow GET, Slow Post, Slow Read the Apache Range Header. The article also proposes a set of methods for detecting and protecting against these attacks. The proposed methods are used for implementing a proprietary Intrusion Prevention System (IPS) that is deployed on a filter server to protect web servers against internet attacks. The created system is then tested in the network laboratory. Presented results of the testing demonstrate that the created system is able to detect above-mentioned DoS attacks and then protect web servers from affecting provided services.

Klíčová slova

Pomalé DoS útoky, detekce, obrana, Slow GET, Slow POST, Apache Range Header, Slow Read, analýza síťového provozu, IPS – systém prevence pruniku

Klíčová slova v angličtině

Slow DoS attacks, detection, protection, Slow GET, Slow POST, Apache Range Header, Slow Read, network traffic analysis, IPS – Intrusion Prevention Systems

Autoři

SIKORA, M.; BLAŽEK, P.

Vydáno

31. 8. 2017

Nakladatel

Elektrorevue

ISSN

1213-1539

Periodikum

Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)

Ročník

19

Číslo

4

Stát

Česká republika

Strany od

1

Strany do

8

Strany počet

8

BibTex

@article{BUT141231,
  author="Marek {Sikora} and Petr {Blažek}",
  title="Systém prevence průniku Slow HTTP DoS a DDoS útoků",
  journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
  year="2017",
  volume="19",
  number="4",
  pages="1--8",
  issn="1213-1539"
}