Detail publikace

Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB - POHLEDNICE S TUNELY V SRN

HORÁK, V. SVOBODA, R.

Originální název

Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB - POHLEDNICE S TUNELY V SRN

Anglický název

FROM THE HISTORY OF UNDERGROUND CONSTRUCTIONS - PICTURE POST CARDS OF TUNNELS IN THE FRG

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

V dnešním dílu seriálu se představuje celkem sedm pohlednic s tunely ve Spolkové republice Německo. Všechny z prezentovaných tunelů jsou určeny pro kolejová vozidla – převážně pro standardní železnici, dva z nich jsou horské ozubnicové, jeden pro městskou tramvajovou dráhu. K některým lokalitám, ve kterých se prezentované tunely nacházejí, se vážou místní legendy a pověsti. Nejméně dva z předvedených tunelů jsou spojeny s velkými železničními neštěstími. Některé z těchto tunelů se vyznačují rovněž charakteristickými prvenstvími. Dva tunely už po delší dobu provozu neslouží.

Anglický abstrakt

This part of the series introduces the total of seven picture postcards showing tunnels in the Federal Republic of Germany. All of the presented tunnels are designed for rail-bound vehicles – mostly for standard railway tracks, two of them are for rack railways and one for an urban tramway track. Some localities which the presented tunnels are found in are associated with local legends and tales. At least two of the presented tunnels are connected with major railway accidents. Some of these tunnels are characterised by special primacies. Two tunnels have been out of operating service for a longer time.

Klíčová slova

Schlossberg tunel, Harras tunel, Rehberg tunel, Bismarckův tunel, Hollentalská dráha, dráha na Wendelstein, Podzemní tamvaj Berlín

Klíčová slova v angličtině

Schlossberg tunnel, Harras tunnel, Rehberg tunnel, Bismarck's tunnel, Hollentalská railway, Wendelstein railway, Underground tram Berlin

Autoři

HORÁK, V.; SVOBODA, R.

Vydáno

10. 10. 2016

Nakladatel

Česká tunelářská asociace a Slovenská tunelárska asociácia ITA-AITES

Místo

Praha

ISSN

1211-0728

Periodikum

Tunel

Ročník

25

Číslo

4

Stát

Česká republika

Strany od

62

Strany do

64

Strany počet

3

URL

BibTex

@article{BUT139235,
  author="Vladislav {Horák} and Richard {Svoboda}",
  title="Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB - POHLEDNICE S TUNELY V SRN",
  journal="Tunel",
  year="2016",
  volume="25",
  number="4",
  pages="62--64",
  issn="1211-0728",
  url="http://www.ita-aites.cz/files/tunel/2016/161129_tunel.pdf"
}