Detail publikace

Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB - POHLEDNICE S MĚSTSKÝMI TUNELY PORŮZNU PO EVROPĚ

HORÁK, V. SVOBODA, R. ZÁVACKÝ, M.

Originální název

Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB - POHLEDNICE S MĚSTSKÝMI TUNELY PORŮZNU PO EVROPĚ

Anglický název

FROM THE HISTORY OF UNDERGROUND CONSTRUCTIONS - PICTURE POSTCARDS WITH VARIOUS URBAN TUNNELS ACROSS EUROPE

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Víceméně standardní položkou v nomenklatuře tunelů jsou tunely městské. Jde o liniové podzemní objekty nacházející se v intravilánu, nejčastěji na pozemních komunikacích pro motorová vozidla, méně často pro tramvaje, za vhodných podmínek i pro pěší a cyklistický provoz. Na následujících pohlednicích jsou předvedeny čtyři významné městské tunely v různých evropských zemích, resp. jejich metropolích. Jeden z nich je, byť ve městě, spíše tunelem dálničním, další dva se nacházejí na zásadní městské komunikaci a jeden, byť se tak historicky nazývá, potom v pravém slova smyslu tunelem ani není. K těmto městským tunelům je, jako ukázka mimořádného architektonického počinu, přičleněna jedna pohlednice se stanicí podzemní dráhy.

Anglický abstrakt

Urban tunnels are more or less a standard item in the nomenclature of tunnels. Urban tunnels are linear underground structures located in urban areas, most frequently on motor vehicle roads, less frequently for trams, under appropriate conditions even for pedestrian and cycling traffic. The following picture postcards present four important urban tunnels in various European countries, respectively their metropolises. One of them, even though being in a city, is rather a motorway tunnel; other two tunnels are located on a principal urban road and one is even not a tunnel in the true meaning of the word, despite the fact that it is historically called so. One picture postcard presenting a station of an underground railway is attached to those urban tunnels as an example of an exceptional architectural deed.

Klíčová slova

Městský tunel, Le Mans, Stockholm, Warszawa, Moskva

Klíčová slova v angličtině

Urban tunnel, Le Mans, Stockholm, Warszawa, Moscow

Autoři

HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M.

Vydáno

10. 7. 2017

Nakladatel

Česká tunelářská asociace a Slovenská tunelárska asociácia ITA-AITES

Místo

Praha

ISSN

1211-0728

Periodikum

Tunel

Ročník

26

Číslo

3

Stát

Česká republika

Strany od

90

Strany do

92

Strany počet

3

URL

BibTex

@article{BUT139234,
  author="Vladislav {Horák} and Richard {Svoboda} and Martin {Závacký}",
  title="Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB - POHLEDNICE S MĚSTSKÝMI TUNELY PORŮZNU PO EVROPĚ",
  journal="Tunel",
  year="2017",
  volume="26",
  number="3",
  pages="90--92",
  issn="1211-0728",
  url="http://www.ita-aites.cz/files/tunel/2017/tunel_3_17.pdf"
}