Detail publikace

Z historie podzemních staveb - Pohlednice s železničními tunely v Severovýchodních Čechách

HORÁK, V. SVOBODA, R. ZÁVACKÝ, M.

Originální název

Z historie podzemních staveb - Pohlednice s železničními tunely v Severovýchodních Čechách

Anglický název

From the history of underground constructions - Picture postcards with railway tunnels in north-eastern Bohemia

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Severovýchodní část České republiky má (obdobně jako řada dalších regionů ČR) poměrně hustou železniční síť. S ohledem na morfologické poměry území zde musely být na tratích zřizovány také četné tunely. Vzhledem k významné turistické atraktivitě tohoto kraje se ve sbírkách vyskytuje řada pohlednic, na kterých se setkáváme, mimo jiných zajímavostí, právě i s železničními tunely. Pohlednice ze SV Čech prezentované v následujícím příspěvku přitom mají jeden výrazný společný rys. Dokumentují převážně krajinou scenérii, přičemž železniční tunely jsou na nich zobrazovány často na okraji pohlednice nebo někde v dálce, a to jen jako jejich jakási přidaná hodnota.

Anglický abstrakt

The north-eastern part of the Czech Republic has got (similarly to other regions of the Czech Republic) a relatively dense railway network. With respect to the morphological conditions in the area, it was necessary to build tunnels on railway tracks in this region. With respect to the significant tourist attractiveness of the region, there are numerous picture postcards in collections on which we encounter, apart from other interesting things, even railway tunnels. The pictures from north-western Bohemia presented in the following contribution have one significant common feature. They are often depicted on the edge of the postcard or somewhere in the distance, as if they are a sort of an added value. document for us mainly landscape sceneries, where railway tunnels

Klíčová slova

Železniční tunely, Říkovské tunely, Novopacký tunel, Petrovický tunel

Klíčová slova v angličtině

Railway tunnels, Říkov tunnels, Novopacký tunnel, Petrovický tunnel

Autoři

HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M.

Vydáno

15. 2. 2017

Nakladatel

Česká tunelářská asociace a Slovenská tunelárska asociácia ITA-AITES

Místo

Praha

ISSN

1211-0728

Periodikum

Tunel

Ročník

26

Číslo

1

Stát

Česká republika

Strany od

107

Strany do

110

Strany počet

3

URL

BibTex

@article{BUT139230,
  author="Vladislav {Horák} and Richard {Svoboda} and Martin {Závacký}",
  title="Z historie podzemních staveb - Pohlednice s železničními tunely v Severovýchodních Čechách",
  journal="Tunel",
  year="2017",
  volume="26",
  number="1",
  pages="107--110",
  issn="1211-0728",
  url="http://www.ita-aites.cz/files/tunel/2017/tunel-1701-def.pdf"
}