Detail publikace

Optoelektronika pro telekomunikace a informatiku

FILKA, M. HORVÁTH, T. MÜNSTER, P. ČUČKA, M. ŠIFTA, R. URBAN, F. GRENAR, D. KYSELÁK, M.

Originální název

Optoelektronika pro telekomunikace a informatiku

Anglický název

Optoelectronics for Telecommunications and Informatics

Typ

kniha odborná

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

V knize jsou uvedeny základní teoretické a praktické poznatky z problematiky uplatnění a využití optoelektroniky v telekomunikacích a informatice. Kniha pojednává o teorii přenosu po optickém vláknu, o výrobě vláken a kabelů. Uvádí zdroje a detektory světla. Značná část je věnována optoelektronickým telekomunikačním systémům. Dále pojednává o měřících metodách a o planárních optických světlovodech. Kniha je určena studentům vysokých škol odborného zaměření telekomunikační technika a informatika, studentům dalších oborů, kteří se zajímají o problematiku přenosu informací po optickém vláknu, dále pracovníkům výzkumu a praxe.

Anglický abstrakt

The book presents basic theoretical and practical knowledge of the application and utilization of optoelectronics in telecommunication and informatics. The book discusses the theory of fiber-to-fiber transmission, the production of fibers and cables. Features sources and light detectors. A significant part is devoted to optoelectronic telecommunication systems. It also deals with measuring methods and planar optical light-guide. The book is intended for students of universities specializing in telecommunication technology and informatics, students of other fields who are interested in fiber optic information transmission, research and practice staff.

Klíčová slova

Optoelektronika, Zdroje, Detektory, Senzorika, Simulační programy, Měřící metody, Planární optické světlovody, PON.

Klíčová slova v angličtině

Optoelectronics, Sources, Detectors, Sensors, Simulation Programs, Measuring Methods, Planar optical fiber optic cables, PON.

Autoři

FILKA, M.; HORVÁTH, T.; MÜNSTER, P.; ČUČKA, M.; ŠIFTA, R.; URBAN, F.; GRENAR, D.; KYSELÁK, M.

Vydáno

12. 4. 2017

ISBN

978-80-86785-29-5

Strany od

1

Strany do

487

Strany počet

487

BibTex

@book{BUT138061,
  author="Miloslav {Filka} and Tomáš {Horváth} and Petr {Münster} and Milan {Čučka} and Radim {Šifta} and František {Urban} and David {Grenar} and Martin {Kyselák}",
  title="Optoelektronika pro telekomunikace a informatiku",
  year="2017",
  pages="1--487",
  isbn="978-80-86785-29-5"
}