Detail publikace

Generátor kybernetických útoků

FROLKA, J. HAJNÝ, J. SMÉKAL, D.

Originální název

Generátor kybernetických útoků

Anglický název

Generator of cyber attacks

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Článek se zabývá bezpečností počítačových sítí založených na protokolové sadě TCP/IP, konkrétně testováním odolnosti proti DDoS útokům a nástroji na generování škodlivého provozu. V článku jsou analyzovány vybrané nástroje, Hping3, Mausezahn a Trafgen. Dále jsou pro tyto nástroje uvedeny výsledky porovnávacích měření. Na základě získaných výsledků z experimentálních testů, je hlavním přínosem článku návrh vlastního nástroje pro generování DDoS útoků a jeho následné výkonnostní testování pro jednotlivé útoky. Vytvořený nástroj také obsahuje unikátní webové rozhraní pro jeho snadnější ovládání.

Anglický abstrakt

The article deals with the security of computer networks based on TCP / IP protocol suite, in particular, testing the resistance to DDoS attacks and tools for generating malicious traffic. In the article the selected tools Hping3, Mausezahn and Trafgen are analyzed. For these tools the results of comparative measurements are presented. Based on the results of the experimental tests, the main contribution of this paper is design and implementation of the new tool for generation of DDoS attacks and its subsequent performance testing for individual attacks. The tool also has a unique web interface for its easier usage.

Klíčová slova

Útok, DoS, záplava, Trafgen, DoSgen

Klíčová slova v angličtině

Attack, DoS, flood, Trafgen, DoSgen

Autoři

FROLKA, J.; HAJNÝ, J.; SMÉKAL, D.

Vydáno

30. 4. 2017

ISSN

1213-1539

Periodikum

Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)

Ročník

19

Číslo

2

Stát

Česká republika

Strany od

53

Strany do

57

Strany počet

5

URL

BibTex

@article{BUT135130,
  author="Jakub {Frolka} and Jan {Hajný} and David {Smékal}",
  title="Generátor kybernetických útoků",
  journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
  year="2017",
  volume="19",
  number="2",
  pages="53--57",
  issn="1213-1539",
  url="http://www.elektrorevue.cz/cz/clanky/informacni-technologie/0/generator-kybernetickych-utoku--generator-of-cyber-attacks-/"
}