Detail publikace

Vývoj modelu mikroskopu

ŠKAROUPKA, D. KOUTNÝ, D.

Originální název

Vývoj modelu mikroskopu

Anglický název

The development of the model microscope

Typ

souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Souhrnná výzkumná zpráva shrnuje výsledky řešení projektu aplikovaného výzkumu: Vývoj modelu mikroskopu a vyjadřuje se k naplnění stanovených cílů projektu. Smluvní výzkum je předmětem obchodního tajemství dle paragrafu 17 a násl. zákona č 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

Anglický abstrakt

A summary research report summarizes the results of applied research project: development of a model of the microscope and is expressed to the fulfillment of the objectives of the project. Contract research is the subject of a trade secret pursuant to paragraph 17 et seq. Act 513/1991 Coll., the commercial code.

Klíčová slova

3D printing, additive manufacturing

Klíčová slova v angličtině

3D printing, additive manufacturing

Autoři

ŠKAROUPKA, D.; KOUTNÝ, D.

Vydáno

28. 11. 2016

Strany počet

1

BibTex

@misc{BUT134813,
  author="David {Škaroupka} and Daniel {Koutný}",
  title="Vývoj modelu mikroskopu",
  year="2016",
  pages="1",
  note="summary research report - contract. research"
}