Detail publikace

Pionýři a roboti Československá ilustrace a vizuální kultura 1950 - 1970

RYŠKA, P. ŠRÁMEK, J.

Originální název

Pionýři a roboti Československá ilustrace a vizuální kultura 1950 - 1970

Anglický název

Pioneers and robots Czechoslovak illustration and visual culture 1950-1970

Typ

kniha odborná

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Objevná monografie badatelů v oblasti výtvarné kultury mapuje zlatou éru československé ilustrace, kdy po létech stalinistického socialistického realismu začaly do vizuální tvorby pronikat nejprogresivnější postupy. Vedle pérovek se znovu objevily koláže a kombinované techniky, které se z novin, časopisů a knih rozšířily do nejrůznějších propagačních prostředků i na televizní obrazovky. Plastické vize dokonalé budoucnosti, zrozené z popisných ilustrací budovatelských ideálů, ustoupily abstraktním kompozicím a montážím, často nasyceným ironickým humorem. V přehledně uspořádané knize se tak nesetkávají pouze titulní pionýři a roboti, ale i nejrůznější oblasti výtvarné tvorby – od ilustrací v dětských časopisech a diafilmů přes díla ovlivněná bruselským stylem i americkou karikaturou až po odvážná zobrazení hrůzy, smrti a erotiky v publikacích pro dospělé.

Anglický abstrakt

Researchers in the field monograph an art culture maps a golden era of Czechoslovak illustrations, when after years of Stalinist socialist realism began to penetrate the most progressive Visual creation procedures. Next to line art collages and resurfaced the combined techniques of newspapers, magazines and books have spread into all sorts of publicity on the tv screen. Plastic vision of perfect future, born of descriptive illustrations he produced ideals gave way to abstract compositions, and installations, often wry humor saturated. In a well-organized book so do not only cover pioneers and robots, but also all kinds of field of artistic production – from illustrations in children's magazines and works influenced by Brussels over the slideshow film examples style American caricature after a brave display of terror, death and Eroticism in publications for adults.

Klíčová slova

Československá ilustrace, vizuální kultura, noviny, časopisy, televize, propagace, bruselský styl

Klíčová slova v angličtině

Czechoslovak illustration, Visual culture, newspapers, magazines, television, publicity, Brussels style

Autoři

RYŠKA, P.; ŠRÁMEK, J.

Vydáno

3. 12. 2016

Nakladatel

Paseka

Místo

Praha

ISBN

978-80-214-5409-5

Kniha

Pionýři a roboti

Číslo edice

1

Strany od

1

Strany do

160

Strany počet

160

BibTex

@book{BUT133732,
  author="Pavel {Ryška} and Jan {Šrámek}",
  title="Pionýři a roboti
Československá ilustrace a vizuální kultura 1950 - 1970",
  year="2016",
  publisher="Paseka",
  address="Praha",
  edition="1",
  pages="1--160",
  isbn="978-80-214-5409-5"
}