Detail publikace

Výzkum laboratorního vzorku vysokonapěťového zdroje pro střídavou elektroporaci

ČERVINKA, D. MARTIŠ, J. KNOBLOCH, J. CIPÍN, R. PROCHÁZKA, P.

Originální název

Výzkum laboratorního vzorku vysokonapěťového zdroje pro střídavou elektroporaci

Anglický název

The research of the laboratory sample of high-voltage source, AC elektroporaci

Typ

souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

V rámci zakázky byl vyvíjen přístroj pro střídavou elektroporaci (FIRE). Byl proveden návrh impulsního transformátoru, dimenzování výkonového střídače, návrh řídicích a ochranných struktur výkonového střídače. Zařízení bylo též pokusně realizováno a předběžně vyzkoušeno v laboratořích UVEE. Vzniklý laboratorní vzorek bude použit pro klinické pokusy na půdě ICRC FN USA Brno a VFU Brno, poté zůstane umístěn na UVEE za účelem dalšího vývoje.

Anglický abstrakt

In the context of a contract has been developed the device for AC elektroporaci (FIRE). Pulse transformer design was executed, the dimensioning of the power inverter, control and protective structures design power inverter. The device was also tentatively carried out and tested in the laboratories of UVEE. The resulting laboratory sample will be used for clinical trials on the soil of the US and the ICRC FN VFU Brno, then remains positioned at UVEE to further development.

Klíčová slova

Střídavá elektroporace, FIRE; vysokonapěťový generátor

Klíčová slova v angličtině

AC elektroporace, FIRE; the high-voltage generator

Autoři

ČERVINKA, D.; MARTIŠ, J.; KNOBLOCH, J.; CIPÍN, R.; PROCHÁZKA, P.

Vydáno

28. 11. 2016

Strany od

1

Strany do

5

Strany počet

5

BibTex

@misc{BUT132712,
  author="Dalibor {Červinka} and Jan {Martiš} and Jan {Knobloch} and Radoslav {Cipín} and Petr {Procházka}",
  title="Výzkum laboratorního vzorku vysokonapěťového zdroje pro střídavou elektroporaci",
  year="2016",
  pages="1--5",
  note="summary research report - contract. research"
}