Detail publikace

Výkonnostní analýza současných softwarových knihoven pro výpočty modulární aritmetiky

DZURENDA, P. HAJNÝ, J.

Originální název

Výkonnostní analýza současných softwarových knihoven pro výpočty modulární aritmetiky

Anglický název

Power analysis of current software libraries for modular arithmetic computations

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Článek je zaměřen na analýzu současného stavu kryptografických a matematických knihoven určených pro výpočty operací modulární aritmetiky s velkými čísly. Jsou zde analyzovány v současnosti nejrozšířenější knihovny implementované v jazyce C/C++. Knihovny byly porovnány z hlediska rozsahu, tj. podpory modulární aritmetiky nad konečnými tělesy GF(p^m) a tělesy nad eliptickými křivkami E/GF(p^m). Dále je porovnána efektivita výpočtů operací modulární aritmetiky, jako je modulární mocnění, násobení, nalezení největšího společného dělitele a inverzního prvku v multiplikativní grupě.

Anglický abstrakt

The article deals with analysis of current state of cryptographic and mathematics libraries for computing of modular operations with big integers. Currently most common libraries implemented in C/C++ are analysed here. The libraries were compared by the range, i.e. support of modular arithmetic over finite fields GF(p) and finite fields over elliptic curves E/GF(p). Further, the efficiency of computation modular operations like modular multiplication, exponentiation, to find the greatest common divisor and inverse element in multiplicative group is compared.

Klíčová slova

kryptografie, modulární aritmetika, modulární operace, kryptografické knihovny, benchmark, operace s velkými čísly

Klíčová slova v angličtině

cryptography, modular arithmetic, modular operations, cryptographic libraries, benchmark, big integer operations

Autoři

DZURENDA, P.; HAJNÝ, J.

Vydáno

30. 4. 2016

ISSN

1213-1539

Periodikum

Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)

Ročník

18

Číslo

2

Stát

Česká republika

Strany od

33

Strany do

38

Strany počet

6

BibTex

@article{BUT124704,
  author="Petr {Dzurenda} and Jan {Hajný}",
  title="Výkonnostní analýza současných softwarových knihoven pro výpočty modulární aritmetiky",
  journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
  year="2016",
  volume="18",
  number="2",
  pages="33--38",
  issn="1213-1539"
}