Detail publikace

VÝKONOVÉ ZKOUŠKY SPÍNACÍHO PŘÍSTROJE

DOHNAL, P., VÁVRA, Z., AUBRECHT, V., VALENTA, J., URBAN, F.

Originální název

VÝKONOVÉ ZKOUŠKY SPÍNACÍHO PŘÍSTROJE

Anglický název

SHORT-CIRCUIT TESTS OF POWER APPARATUS

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Výkonovými zkouškami na elektrických přístrojích nízkého napětí rozumíme zkoušky při jmenovitém napětí, které je možno provádět pouze na specializovaných zkušebnách (zkratovnách). Zkratová výkonová zkouška ověřuje schopnost spínacího přístroje vypnout daný proud. Během vypínání může jistič omezit velikost proudu, který protéká obvodem díky schopnosti vybudovat obloukové napětí. Velikost tohoto napětí závisí na mnoha parametrech kontaktů a dalších prvků uvnitř komory. Tento článek se zabývá uskutečněným měřením, které bylo provedeno na modelu jističe se sledováním pomocí rychlostní kamery.

Anglický abstrakt

This paper deals with a low voltage power apparatus – circuit breaker measuring. Our short-circuit tests are focused to arc motion in a quenching chamber consisting of splitter plates. High-speed camera possibilities are used for movement watching. We can scan a movement of sliding contact and arc position from filmstrip. This position is compared with conventional record of arc voltage and current. Measure can also compare variety of splitter plate combination with different magnetic permanence.

Klíčová slova v angličtině

electric apparatus, short-circuit test.

Autoři

DOHNAL, P., VÁVRA, Z., AUBRECHT, V., VALENTA, J., URBAN, F.

Rok RIV

2004

Vydáno

1. 1. 2004

Nakladatel

UVEE FEKT VUT Brno

Místo

Brno

ISBN

214-2766-3

Kniha

Elektrické pohony a výkonová elektronika

Strany od

51

Strany do

54

Strany počet

4

BibTex

@inproceedings{BUT12354,
  author="Petr {Dohnal} and Zdeněk {Vávra} and Vladimír {Aubrecht} and Jiří {Valenta} and Ferdinand {Urban}",
  title="VÝKONOVÉ ZKOUŠKY SPÍNACÍHO PŘÍSTROJE",
  booktitle="Elektrické pohony a výkonová elektronika",
  year="2004",
  pages="4",
  publisher="UVEE FEKT VUT Brno",
  address="Brno",
  isbn="214-2766-3"
}