Detail publikace

Postavit domy nestačí Vizuální kultura a veřejný prostor města Brna v období po druhé světové válce

KOŘÍNKOVÁ, J. KORYČÁNEK, R. KOŽELOUHOVÁ, A. KUBÍNOVÁ, Š. PÍSAŘÍKOVÁ, J. SEDLÁK, J. SVOBODOVÁ, Š. ŠRÁMEK, J. TABOR, J.

Originální název

Postavit domy nestačí Vizuální kultura a veřejný prostor města Brna v období po druhé světové válce

Anglický název

To Build Houses Is Not Enough Visual Culture and Public Space of the City of Brno in the Period after World War II

Typ

kniha odborná

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

V centru zájmu kolektivní monografie stojí výzkum dílčích témat, která se vážou k fenoménu vizuální kultury, veřejného prostoru, sídlištní výstavby a udržitelnosti bydlení v prostoru města Brna v období socialismu. V centru zájmu kolektivní monografie stojí výzkum dílčích témat, která se vážou k fenoménu vizuální kultury, veřejného prostoru, sídlištní výstavby a udržitelnosti bydlení v prostoru města Brna v období socialismu. Zpracovány jsou jak otázky způsobu současného hodnocení výtvarného umění v městském prostoru – a to včetně umění užitého – tak fungování scény neoficiální. Zvláštní prostor je věnován problematice městské rekreace.

Anglický abstrakt

The collective monograph researches topics which attach to the phenomenon of visual culture (including both the unoffcial and unoffcial scenes), public space, housing construction and sustainability of housing in the area of the city of Brno in the period of communism. Special attention is being paid to the problems of urban recreation.

Klíčová slova

architektura; umění ve veřejném prostoru; hromadná bytová výstavba; grafický design; dětská hřiště; brněnská přehrada; mail-art; Brno; Vídeň; Lipsko

Klíčová slova v angličtině

architecture; art in the public space; mass housing construction; graphic design; children's playgrounds; Brno reservoir; mail-art; Brno; Vienna; Leipzig

Autoři

KOŘÍNKOVÁ, J.; KORYČÁNEK, R.; KOŽELOUHOVÁ, A.; KUBÍNOVÁ, Š.; PÍSAŘÍKOVÁ, J.; SEDLÁK, J.; SVOBODOVÁ, Š.; ŠRÁMEK, J.; TABOR, J.

Rok RIV

2015

Vydáno

15. 12. 2015

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-5301-2

Kniha

Hlavní název: Postavit domy nestačí Podnázev: Vizuální kultura a veřejný prostor města Brna v období po druhé světové válce

Číslo edice

1

Strany od

1

Strany do

191

Strany počet

191

BibTex

@book{BUT123110,
  author="Jana {Kořínková} and Rostislav {Koryčánek} and Anna {Koželouhová} and Jana {Písaříková} and Jaroslav {Sedlák} and Šárka {Svobodová} and Jan {Šrámek} and Jan {Tabor} and Šárka {Kubínová}",
  title="Postavit domy nestačí
Vizuální kultura a veřejný prostor města Brna v období po druhé světové válce",
  year="2015",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně",
  address="Brno",
  edition="1",
  pages="1--191",
  isbn="978-80-214-5301-2"
}