Detail publikace

NTE17-Návrh zapojení a testovací verze soustavy budicí měnič, generátor a zátěž

PROCHÁZKA, P. PAZDERA, I. CIPÍN, R. MARTIŠ, J. VOREL, P.

Originální název

NTE17-Návrh zapojení a testovací verze soustavy budicí měnič, generátor a zátěž

Anglický název

NTE17-Design diagrams and test version of the system drive inverter, generator and load

Typ

souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Zhotovitel provedl pro zadavatele výzkumné práce v oblasti návrhu budiče pro asynchronní generátor s možností regulace trojfázové umělé sítě provozované v ostrovním režimu. Výstupem byl návrh zapojení budiče asynchronního motoru spolu s algoritmem jeho řízení. Dalším výstupem byla striktně vydefinovaná topologie zapojení výkonových součástek.

Anglický abstrakt

The contractor has performed for the sponsor research work in the field of design drivers for asynchronous generator with adjustable three-phase artificial network operated in island mode. The outcome was a draft involvement Drivers induction motor together with its management algorithm. Another outcome was strictly redefined topology diagram power components.

Klíčová slova

IGBT tranzistor; asynchronní generátor

Klíčová slova v angličtině

IGBT transistor; Asynchronous generator

Autoři

PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; CIPÍN, R.; MARTIŠ, J.; VOREL, P.

Vydáno

15. 7. 2015

Strany od

1

Strany do

2

Strany počet

2

BibTex

@misc{BUT120063,
  author="Petr {Procházka} and Ivo {Pazdera} and Radoslav {Cipín} and Jan {Martiš} and Pavel {Vorel}",
  title="NTE17-Návrh zapojení a testovací verze soustavy budicí měnič, generátor a zátěž",
  year="2015",
  pages="1--2",
  note="summary research report - contract. research"
}