Detail publikace

Vliv metalurgie na tranzitní lomové chování vysoce pevných konstrukcních ocelí

VÁLKA, L. DLOUHÝ, I.

Originální název

Vliv metalurgie na tranzitní lomové chování vysoce pevných konstrukcních ocelí

Anglický název

Influence of metallurgy on transition fracture behaviour of high-strength constructional steels

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Článek se zabývá vlivem obsahu nečistot na tranzitní lomové chování Mn-Mo-Nb oceli. Pro experimentální část práce, zahrnující zkoušky tahem, zkoušky rázem v ohybu těles typu Charpy, zkoušky lomové houževnatosti a zkoušky padajícím závažím byla použita ocel vyrobená třemi odlišnými technologiemi. Výsledky ukázaly, že obsah nečistot ovlivňuje lomové chování zejména v tvárné oblasti. Lomové chování v tranzitní oblasti a oblasti štěpných lomů nebylo obsahem nečistot prakticky ovlivněno.

Anglický abstrakt

In the paper the influence of impurities on ductile-to-brittle fracture transition behaviour of ferritic Mn-Mo-Nb steel has been investigated. Three steel making technology procedures have been used. Tests carried out included tensile test, Charpy type test, fracture mechanics test and drop weight test. The results obtained showed that the impurities have affected mainly the ductile fracture behaviour. The transition behaviour and cleavage fracture characteristics were not practically affected.

Klíčová slova

tranzitní lomové chování; iniciace štěpného lomu; konstrukční ocel; nečistota

Klíčová slova v angličtině

ductile-to-brittle fracture transition behaviour; cleavage fracture initiation; structural steel; impurity

Autoři

VÁLKA, L.; DLOUHÝ, I.

Rok RIV

2015

Vydáno

14. 12. 2015

ISSN

0037-6825

Periodikum

Slévárenství

Ročník

63

Číslo

11-12

Stát

Česká republika

Strany od

422

Strany do

426

Strany počet

5

BibTex

@article{BUT119664,
  author="Libor {Válka} and Ivo {Dlouhý}",
  title="Vliv metalurgie na tranzitní lomové chování vysoce pevných konstrukcních ocelí",
  journal="Slévárenství",
  year="2015",
  volume="63",
  number="11-12",
  pages="422--426",
  issn="0037-6825"
}